Finn og bestill

Vilkår

1. Generelt

Følgende vilkår gjelder fra og med 10. juni 2015.

Ved å bruke Extra-programmet erklærer du å ha lest og akseptert disse betingelsene.
 

Stena Line forbeholder seg retten til å kunne gjøre endringer i Extra-programmet. Slike endringer kan inkludere, men er ikke begrenset til, opptjening av poeng, bruk av poeng, og tredje parts deltakelse i programmet. Stena Line reserverer seg også retten til å kunne avslutte programmet. I alle tilfeller vil du bli varslet minst fire uker på forhånd. Stena Line er ikke ansvarlig for eventuelle tap som oppstår på grunn av endring eller kansellering av programmet.

 

2. Medlemskap

2.1. Man kan tjene og bruke poeng på alle Stena Lines ruter hvor Extra gjelder.


2.2. Søknad om medlemskap i Extra vil kun bli akseptert fra privatpersoner og ikke fra bedrifter eller andre organisasjoner. Medlemmer kan tjene og innløse poeng kun til privat bruk. 


2.3. Enhver person over 18 år, som har postadresse i et land der Extra er åpent for medlemskap kan registrere seg på stenaline.no/extra. Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres. Søknad om medlemskap i Extra er gratis.


2.4. Du kan legge til inntil fem familiemedlemmer til din konto. Hvert familiemedlem kan tjene poeng til samme konto. Familiemedlemmer registreres enkelt på Min Side. Alle familiemedlemmer må være over 18 år. Kun hovedmedlemmet kan bruke Gold-status til å reservere gratis Stena Plus seter for seg selv og en gjest.


2.5. Gyldig epostadresse er et krav for å bli medlem av Extra. Ved å bli medlem aksepterer du at Stena Line kan sende epost med saldooppdateringer, nyheter om Extra, nyhetsbrev og andre tilbud fra Stena Line og dets partnere. Stena Line vil ikke videreselge personopplysninger, men forbeholder seg retten til å benytte dine personopplysninger til markedsføringsformål.


2.6. Medlemmer identifiseres ved Extra medlemsnummer.


2.7. Medlemmer plikter til å opplyse Stena Line om navne- og adresseendringer gjennom Min Side.


2.8. Stena Line Norge A/S er ansvarlig for all data og opplysninger som samles inn. For å sikre og administrere data på korrekt måte følger vi loven om behandling av personopplysninger (POL) og de prinsipper som gjelder.


2.9. Medlemmer må holde seg oppdatert på gjeldende vilkår og betingelser, samt endringer i Extra. Stena Line kan, med fire ukers varsel, endre gjeldende vilkår. Endringer vil bli gjort tilgjengelig på stenaline.no/extra og vil bli kommunisert via epost.


2.10. Oppdatert poengsaldo er tilgengelig på Min Side. Poeng blir registrert når reisen er gjennomført.


2.11. Det finnes tre måter et medlemskap kan bli kansellert på:
I. Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap. Du kan gjøre det på Min Side eller ved å skrive til Stena Line. Utestående poeng blir tapt når medlemskapet kanselleres. 
II. Etter en periode på to år uten opptjening av poeng, forbeholder Stena Line seg retten til å avslutte medlemskapet.
III. I tilfeller av svindel, feilaktige eller ufullstendige opplysninger fra medlemmet, i tilfeller der medlemmet ikke retter seg etter gjeldene vilkår, misbruker medlemskapet, eller på annen måte forårsaker skade eller tap på Stena Line eller tilknyttede selskaper, forbeholder Stena Line seg retten til å avslutte medlemskapet og kansellere alle utestående poeng.

 

3. Tjen poeng

3.1. Poeng registreres først når reisen er gjennomført og er gyldige i 24 måneder fra de er opptjent. Poeng som utløper blir automatisk trukket fra kontoen på den siste dagen i måneden.


3.2. Stena Line avgjør hvilke reiser, pakker og produkter som kvalifiserer for opptjening av poeng. Stena Line forbeholder seg retten til på en hver tid å kunne endre opptjeningsraten på reiser, pakker og om bord-produkter. Poeng kan tjenes på reiser og tilgjengelige forhåndsbestilte om bord-produkter. Man kan tjene poeng på produkter kjøpt om bord, forutsatt at medlemsnummeret ble registrert i kassen ved betaling. Det er ikke mulig å tjene poeng på reiser hvor medlemsnummeret ikke ble registrert før avreise. Man kan ikke tjene poeng på reiser som er betalt med poeng. Man kan ikke tjene poeng på medlemsprisede produkter.


3.3. Blue-medlemmer tjener 5 poeng per 1 Euro man bruker. Gold-medlemmer tjener 10 poeng per 1 Euro brukt. Stena Line reserverer retten til å ha ulike opptjeningsrater eller ingen opptjening av poeng for produkter som inneholder et tredjeparts element, for eksempel pakker i samarbeid med partnere eller i tilknytning til andre transportmidler.


3.4. Medlemmer kan kun tjene poeng på reiser hvor de selv har reist. Dette gjelder ikke for familiekontoer, hvor alle registrerte familiemedlemmer kan reise og samle poeng.


3.5. For å tjene poeng på reiser må medlemsnummeret registreres ved bestilling. Den beste måten å sikre at medlemsnummeret er registrert er ved å være innlogget på din Extra-konto ved bestilling. Bestilles reisen på telefon må medlemsnummeret oppgis før bestillingen blir gjort.


3.6. På bestillinger med 10 personer eller flere gjelder relevante gruppepriser og eventuelle rabatter. Man kan ikke tjene Extra-poeng på bestillinger med 10 personer eller flere.

 

4. Innløse poeng

4.1. Poeng kan kun innløses på bestillinger gjort direkte gjennom Stena Line.


4.2. Poeng kan ikke byttes mot kontanter.


4.3. Poeng kan kun brukes av kontoinnehaver og kan ikke overføres til andre.


4.4. Poeng kan brukes som hel- eller delbetaling mot gjeldende Stena Line reiser. Stena Line avgjør hvilke reiser og ruter som er tilgjengelige for innløsning av poeng, og dette kan endres når som helst. Poeng kan ikke innløses på om bord kjøp, medlemsprisede produkter og reiser, pakker, gruppebestillinger eller frakt-bestillinger.


4.5. Medlemmet er selv ansvarlig for å følge lokale skatteregler for innløsing av poeng.


4.6. 1 Poeng = 1 Eurocent.

 

5. Nivåer

5.1. Du starter som Blue-medlem. Medlemskapet fornyes automatisk hvert år. Når du har tjent mer enn 6250 poeng blir du oppgradert til Gold. Gold-status er gyldig i 12 måneder etter oppgradering.
For å beholde Gold-status må du tjene 12500 poeng per 12 måneder etter oppgradering, og ditt medlemskap vil automatisk bli satt til Blue om du tjener mindre enn 12500 poeng per 12 måneder.

 

6. Generelle bestillings- og reisevilkår

6.1. Alle bestillinger er underlagt gjeldende vilkår og betingelser for kjøp av reiser og produkter hos Stena Line.

Stena Line tar forbehold om trykkfeil og endringer.