Finn pris & book

Vilkår for Stena Lines gavekort

Her er vilkårene og betingelsene som gjelder for våre digitale gavekort

1. Gavekortet er gyldig i 36 måneder, 3 år, fra kjøpsdato. Etter utløpsdatoen har kortet ingen verdi. Kortet er da ubrukelig og kan ikke fylles eller utvidet på noen måte.

 

2. Gavekortet kan brukes til å betale hele eller deler av turen. Kortet gjelder som betaling av reiser med Stena Line eller overnatting i land med Stena Line Scandinavia AB og Stena Line Norge AS. Hvis prisen overstiger verdien av gavekortet kan det resterende beløpet betales ved bestillingen.

 

3. Gavekortet kan bare brukes i den valuta som kortet er kjøpt inn.

 

4. Flere gavekort kan brukes som betaling for en enkelt tur.

 

5. Gavekortet kan ikke brukes som betaling på Stena Lines skip.

 

6. Gavekortet kan ikke brukes til å kjøpe andre gavekort.

 

7. Gavekortet kan ikke innløses i kontanter. Hvis en reise betalt med gavekortet bli kansellert vil beløpet tilbakebetales til det gavekortet som reise ble betalt med.

 

8. Etter at betalingen er fullført og gavekortet er sendt til e-postadressen som er oppgitt ved kjøp, utløper Stena Line Scandinavia AB og Stena Line Norge AS ansvar. Stena Line Scandinavia AB og Stena Line Norge AS er ikke ansvarlig for tapt eller skadet gavekort samt at gavekortet skulle havne i feil hender.

 

9. Stena Line Scandinavia AB og Stena Line Norge AS forbeholder seg retten til å nekte betaling med gavekort som er endret, manipulert, dupliseres eller på annen måte skadet.

 

10. For alle ferjereise og båt + overnatting som er kjøpt med gavekortet er Stena Line Scandinavia AB og Stena Line Norge AS vilkår og betingelser gjeldene.

 

11. Stena Line forbeholder seg retten til til enhver tid å endre vilkårene for gavekort og iverksette nødvendige tiltak, herunder heving av gavekortet, dersom vi mener at en slik handling er nødvendig. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

 

12. Ved å kjøpe et gavekort godtar du disse vilkårene i sin helhet.