Finn pris & book

Trafikkinformasjon

Her finner du informasjon om endringer i tidsplanene for alle avganger. Velg rute for å se tider, sjekk inn info og eventuelle forsinkelser


Nyttig informasjon

 

ny app for førerkort

Digitalt førerkort er foreløpig kun gyldig i Norge. Norge lanserer digitalt førerkort før det er kommet bestemmelser om utforming i EU/EØS-området.

 

NY AVGANGSTID TIRSDAGER FRA OSLO I LAVSESONG

Fra 20. august 2019 er vår nye avgangstid kl. 18:30 på tirsdager. Det er mulig å sjekke inn fra kl. 17:30. Ankomsten i Frederikshavn er som vanlig kl. 07:30.
Vi håper dette skaper et bedre produkt for våre konferansegjester og vanlige reisende.
Det blir en lengre kveld om bord, og en hyggeligere seilas ut Oslofjorden.

 

Her kan du se alle avgangstidene for Stena Saga »

 

Stena Saga er kontantfri

Fra 08.01.19 er Stena Saga kontantfri. Det vil si at det bare er mulig å betale med kort om bord. Kasinoet og spillene om bord vil fortsatt ta kontanter.

 

Fergene mellom sverige og danmark er kontantfrie

Fra 01.10.19 er alle fergene på rutene Gøteborg - Frederikshavn og Varberg - Grenå kontantfrie. Det vil si at det bare er mulig å betale med kort om bord. Kasinoet og spillene om bord vil fortsatt ta kontanter.

 

stena saga i dokk januar 2020

I perioden 2. - 23. januar 2020 er Stena Saga i dokk og det er derfor ingen avganger.

husk_pass_om_du_skal_i_land
Informasjon for norske statsborgere

GRENSEKONTROLL OG ID-KONTROLL PÅ ALLE STENA LINES FERGER

 

24/36-timers cruise-reise Oslo - Frederikshavn 

Den reisende er selv ansvarlig for å ha gyldige reisedokumenter. Grunnet skjerpet grensekontroll mellom de skandinaviske landene, alle våre reisende ha med seg pass, førerkort eller bankkort med bilde/signatur.
Barn under 16 år som reiser med foreldre/foresatte behøver normalt ikke vise legitimasjon mellom de nordiske landene, men bør som følge av økt grensekontroll ha med pass. Skal du reise med andres barn under 18 år må det fremlegges fullmakt fra barnets foresatte, i tillegg til barnets pass. Dette fordi du kan bli stoppet i passkontrollen og bedt om å vise et dokument som gir deg rett til å reise ut av landet med barnet.

Last ned fullmaktsskjema »

 

PÅ STENA LINES RUTER MELLOM DE NORDISKE LANDENE:

Den reisende er selv ansvarlig for å ha gyldige reisedokumenter. På ruter mellom Danmark og Sverige, Danmark og Norge kan følgende dokumenter brukes som ID ved innsjekking av EØS- OG EU-borgere. For passasjerer fra land utenfor EU er pass de eneste gyldige ID-dokumentene, dette gjelder også barn.

- Gyldig pass med MRZ-kode
- Nasjonalt ID-kort av EU-standard utstedt av EU / EØS-myndighet som inneholder en MRZ-kode eller -chip
- For nordiske reisende er også førerkort utstedt i et nordisk land gyldig

 

OBS!
Bankkort med bilde er ikke gyldig ID på Stena Lines ruter mellom Danmark og Sverige.

Digitalt førerkort er foreløpig kun gyldig i Norge.

Dette gjelder for alle passasjerer.

Transportreise - reiser til europa

Den reisende er selv ansvarlig for å ha gyldige reisedokumenter. Du som reisende blir bedt om å legitimere deg av transportører ved ombordstigning på fly, tog, buss eller båt, eller ved innsjekking på overnattingssteder. Pass er eneste gyldig reise- og ID-dokument utstedt av norske myndigheter, og bekreftelse på norsk statsborgerskap.

 

På Stena Lines ruter mellom Sverige og Tyskland, Sverige og Polen  du legitimere deg med pass. Dette gjelder alle reisende, også barn.

 

OBS!
Bankkort med bilde er ikke gyldig ID på Stena Lines ruter mellom Danmark og Sverige.
Digitalt førerkort er foreløpig kun gyldig i Norge.

 

For spørsmål om ID ved organiserte gruppereiser for ungdommer slik som skoleklasser, ungdomsforeninger og ungdoms idrettslag, som skal reise mellom Norge og Danmark og/eller Sverige og Danmark, vennligst kontakt våres gruppeavdeling på: +47 915 02010, velg tastevalg 3 for turoperatører og konferansereiser.

 

Vi minner om at eneste gyldig legitimasjon i utlandet for norske statsborgere er pass.
Det anbefales at du tar med pass på alle utenlandsreiser, også på reiser innenfor Schengen-området..


Les mer på regjeringens nettsider »

 

 

Information for norwegian citizens

INFORMATION ABOUT BORDER CONTROLS - ID CONTROLS

 

IMPORTANT! Norwegian debit card with picture and signature is only accepted when travelling on 24/36-hour Cruise on the route Oslo - Frederikshavn with Stena Saga.

This applies to all passengers. The traveller is responsible for having valid travel documents. Due to the strict border controls between the Scandinavian countries, all our travellers must bring passport, driver's license or debit card with picture / signature.
Children under the age of 16 who travel with parents do not normally need to show ID between the Nordic countries, but should have passport due to increased border control. 
Should you travel with someone else's children under the age of 18, proxy form must be filled out. In addition to the child's passport. This is because you can be stopped in passport control and asked to show a document that gives you the right to leave the country with the child.

All travelers may be asked to show ID when travelling by airplane, bus, boat, or during check-in at accommodations. Passport is the only approved travel- and ID-document issued by the Norwegian government, and confirmation of Norwegian citizenship.

 

Download proxy form (in Norwegian) »

 

24/36-hour cruise between oslo - frederikshavn and TRAVELLING by car to Denmark

On the routes between Oslo - Frederikshavn the identification documents listed below are approved for check-in and travel for citizens within the EU/EEA.

 

  • A valid passport with MRZ code
  • National identity card of EU Standard, containing MRZ code or chip, issued by a national authority within the EU/EEA
  • For Nordic citizens, it is valid with a driving license issued in a Nordic country

 

OBS!
Bank cards with photo is not a valid ID on our routs between Denmark and Sweden.
Digital drivers licence is only valid in Norway.

 

This applies to all passengers. The traveller is responsible for having valid travel documents. Due to the strict border controls between the Scandinavian countries, all our travellers must bring passport, driver's license or debit card with picture / signature.
Children under the age of 16 who travel with parents do not normally need to show ID between the Nordic countries, but should have passport due to increased border control. 
Should you travel with someone else's children under the age of 18, proxy form must be filled out. In addition to the child's passport. This is because you can be stopped in passport control and asked to show a document that gives you the right to leave the country with the child.

 

Download proxy form (in Norwegian) »

 

For travellers from outside the EU/EEA, passport is the only valid document, this also applies to children.

INFORMATION FOR EU CITIZENS

INFORMATION ABOUT BORDER CONTROLS - ID CONTROLS

Due to stricter border control between the Scandinavian countries, all our travellers are required to bring a passport.

 

On Stena Line's routes between the Nordic countries

On the routes between Denmark and Sweden and Denmark and Norway, the identification documents listed below are approved for check-in and travel for citizens within the EU/EEA. For travellers from outside the EU/EEA, passport is the only valid document, this also applies to children.

  • A valid passport with MRZ code
  • National identity card of EU Standard, containing MRZ code or chip, issued by a national authority within the EU/EEA
  • For Nordic citizens, it is valid with a driving license issued in a Nordic country

 

This applies to all passengers but children under 16 years traveling with parent/parents is excepted and can travel on their parents ID:s.

 

ON STENA LINE’S ROUTES TO AND FROM THE CONTINENT - EU COUNTRIES

On the routes between Germany and Sweden, Poland and Sweden, Latvia and Sweden and Germany and Latvia the id document listed below are approved for check-in.

  • Passport with MRZ code
  • National identity card of EU Standard, containing MRZ code or chip, issued by an national authority within the EU/EEA
  •  

This applies to all passengers, including children.

 

Groups

Questions regarding ID concerning organized group trips for youths such as school classes, youth associations or youth sports teams that shall travel between Norway and Denmark and/or Sweden and Denmark, please contact our Group Travel Department: +47 915 02010, press 3 for tour operator and conference/group.

 

Please note!

The rules above are Stena Lines general rules applied to what documentation is mandatory when travelling on our ferries to and from Sweden, Denmark and Norway.
Before the trip it is the customer’s responsibility check which documentation is needed for the country he or she is travelling to.
If in doubt bring you passport.

 

Read more on the Norwegian governments web pages »

 

Information regarding border checks » (pdf)

 

Information über Grenzkontrolle » (pdf)

Trafikkinformasjon
  • 2018-11-28: Stena Nautica med den planmæssige ankomst kl. 00:05 til Grenå er forsinket på grund af dårligt vejr. Ny ankomst er estimeret til kl. 00:45.


Avgang Ankomst Overfartstid Rute

Avgang Ankomst Overfartstid Rute