Finn pris & book

Munnbind om bord på Stena Lines ferger til Danmark


Hvilken type ansiktsmaske er godkjent?

Den eneste definisjonen i kravet fra de danske myndighetene er at det skal brukes engangsmaske eller maske som kan vaskes, og at den skal dekke munn og neste og festes bak hodet eller ørene.

 

 

Du finner mer informasjon på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1221