Finn pris & book

Munnbind om bord på Stena Lines ferger til Danmark


Hvor og når gjelder kravet om ansiktsmaske?

Kravet om å bruke munnbind gjelder under hele reisen, fra ombordstigning til avstigning og i våre terminaler i Danmark. Du finner mer informasjon om hva som gjelder i Danmark på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1221