Finn pris & book

Munnbind om bord på Stena Lines ferger til Danmark


Når ble kravet om munnbindom bord på Stena Lines ferger til Danmark innført?

Kravet om munnbindfor kollektivtrafikk i Danmark, inkludert drosje, tog, busse og ferger, ble innført 22. august. I begynnelsen av september mottok Stena Line en avklaring fra det danske Transport- og Boligministeriet om at dette kravet også gjelder fartøy som seiler under svensk flagg og trafikkerer Danmark. Da innførte Stena Line krav om munnbind om bord på våre ferger med umiddelbar virkning.