Finn pris & book

Reisevilkår og vern av personopplysninger


Personvernopplysninger

Stena Lines personvernerklæring for bestillende kunder og nettstedsbesøkende.

 

1. Innledning

Vi er Stena Line Scandinavia AB med organisasjonsnummer 556231-7825 (« Stena Line») og er ansvarlig som behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Alle henvisninger i denne personvernerklæringen til «vi», «oss» eller «vår/vårt/våre» må anses som en henvisning til Stena Line. Vår kontaktinformasjon inngår i slutten av denne personvernerklæringen. Vi respekterer ditt personvern og er forpliktet til å beskytte personopplysninger.

 

Følgende nettsteder omtales som «nettstedene» våre:

https://www.stenaline.se/https://www.stenaline.no/https://www.stenaline.dk/https://www.stenaline.cz/,
https://www.stenaline.de/https://www.stenaline.ee/https://www.stenaline.es/https://www.stenaline.fi/,
https://www.stenaline.fr/https://www.stenaline.co.uk/https://www.stenaline.ie/https://www.stenaline.it/,
https://www.stenaline.lt/https://www.stenaline.lv/https://www.stenaline.nl/https://www.stenaline.pl/,
https://www.stenaline.ru/, https://www.stenalinetravel.com/, https://www.stenalineshopping.se,
https://www.stenalineshopping.no/, https://www.wyjazdygrupowe.pl

 

Nettstedene våre og andre kommunikasjonsgrensesnitt (e-post, telefon, støttekontakt, sosiale medier, nettprat og papirskjemaer) omtales nedenfor som «tjenestene» våre.

 

2. Personvernerklæringens omfang

Denne personvernerklæringen gjelder vår behandling av personopplysninger når du som kunde og/eller besøkende på nettstedet bruker tjenestene våre, herunder hvis vi får personopplysninger fra en bestillingsagent som du eller selskapet du er ansatt hos, har leid inn. Denne personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om formålene som vi behandler personopplysninger for, med hvem vi deler dem, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med personopplysninger.

Hvis du ønsker å få informasjon om vår behandling av personopplysninger når du er medlem av én av våre lojalitetsklubber (Extra Blue, Extra Gold eller Business Traveller), kan du se Stena Lines personvernerklæring for lojalitetsklubb .

Informasjon om hvordan vi håndterer informasjonskapsler finnes i vår erklæring om bruk av informasjonskapsler .

 

3. Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Stena Line behandler følgende kategorier av personopplysninger:

(a) Navn,

(b) Fødselsdato,

(c) Aldersgruppe (barn i alderen 0–3 og 4–15),

(d) Kjønn,

(e) Kontaktopplysninger (adresse, telefon og/eller mobiltelefonnummer og e-postadresse),

(f) Betalingsopplysninger (kuponger og betalingstype),

(g) Antall reisende barn (eventuelt),

(h) Bestillingsreferansenummer,

(i) Ruteinformasjon om din tur: (reisemål, reisetider, ankomst- og avgangsdato, antall reisende, valg av kupé eller loungechair, kupénummer, forhåndsbestillinger (måltider, drikker, eller mellommåltider), lånt sengetøy eller lånte barnesenger, eiendomsrett til kjæledyr (for så vidt du forsyner oss med slike data), særlige anmodninger i den grad de gis til oss og eventuell påkrevd avbestillingsforsikring),

(j) Kjøretøyinformasjon (type kjøretøy (personbil, campingvogn, sykkel og/eller tilhenger) og registreringsnummer),

(k) Dine bestillinger/handlelister i grensebutikk og om bord,

(l) Bestillingshistorikk,

(m) Benyttede kampanjekoder og sikkerhetskoder (brukes til å kontrollere kampanjekoder),

(n) Salgseier (markedet der du bestiller en tur eller bruker tjenestene våre),

(o) Nasjonalitet,

(p) Opplysninger om pass eller identifiseringsdokument,

(q) Gjestelisteinformasjon (bestillende kunde og reisekamerater),

(r) Identifikasjonsnummer for kjæledyr

(s) Informasjon om hvem som hevder å være forelder av en mindreårig,

(t) Suspensjonsdato (hvis en passasjer bryter sikkerhetsbestemmelsene om bord),

(u) Uførhetsinformasjon (i den grad den gis til oss hvis du krever bistand, har nedsatt hørsel, trenger legemidler, trenger rullestol eller er svaksynt),

(v) Stedsinformasjon basert på din IP-adresse,

(w) Nettleserinformasjon (nettleserversjon),

(x) Medlemsnummer til lojalitetsklubb,

(y) Svar på kundetilfredshetsundersøkelser i den grad de er levert av deg (navn, telefonnummer og e-post), og

(z) Din arbeidsgiver og stilling (for forretningsreisende).

 

4. Hvor får vi personopplysninger fra?

Stena Linje samler inn personopplysninger direkte fra deg når du bestiller en tur, overnatting, gjør enhver form for reservasjon eller kjøp eller på annen måte bruker tjenestene våre (ved å besøke nettstedet vårt eller ved å kontakte oss).

Stena Line samler også inn personopplysninger fra reisebyråer som du har bedt forsyne oss med personopplysninger. Informasjonen lagre si landet der reisebyrået lagrer personopplysningene.

 

5. Hva skjer hvis du ikke gir oss personopplysninger?

For at du skal bestille en tur gjennom tjenestene våre, er det nødvendig at du forsyner oss med personopplysningene som angitt ovenfor i avsnitt 3(a)–(n). Hvis du ikke forsyner oss med personopplysningene, vil vi ikke kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene våre overfor deg, og du vil følgelig ikke kunne bestille reiser gjennom bruken av tjenestene våre.

 

6. For hvilke formål behandler vi personopplysninger, og hva er det rettslige grunnlaget for slike behandlingsaktiviteter?

Stena Line behandler personopplysninger for formålene angitt nedenfor. For hvert formål må Stena Line ha et rettslig grunnlag. Et rettslig grunnlag kan for eksempel være (i) ditt samtykke til den relevante behandlingsaktiviteten, (ii) at behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av en kontrakt som du er part i, eller (iii) at Stena Line eller en tredjepart har en berettiget interesse av å behandle personopplysninger som ikke veier tyngre enn din interesse av ikke å få personopplysningene behandlet. Under hvert formål som angis nedenfor, vil det rettslige grunnlaget som Stena Line legger til grunn, bli identifisert.

Hvis ditt samtykke identifiseres som det rettslige grunnlaget for et formål angitt nedenfor, vil vi ikke behandle personopplysninger for slike formål uten å ha fått ditt samtykke til det. Dessuten har du rett til å kalle tilbake samtykket når som helst ved å bruke utmeldingslenker i e-poster eller gå inn på innstillingssenteret som er del av Mine sider-avsnittet på nettstedet vårt. Merk at tilbakekallingen av samtykke ikke påvirker lovligheten av behandlingen basert på slikt samtykke før tilbakekallingen.

 

(a) Levere reiser, overnatting og kontraktstjenester

Stena Line bruker navn, fødselsdato, aldersgruppe, kjønn, kontaktopplysninger, betalingsopplysninger, antall reisende barn, bestillingsreferansenummer, ruteinformasjon om turen(e) dine, kjøretøyinformasjon, dine bestillinger/handlelister i grensebutikk og om bord, bestillingshistorikk, benyttede kampanjekoder og sikkerhetskoder og salgseier for å administrere og levere dine bestilte reiser, overnatting, eventuelle forhåndsbestillinger og tjenester i samsvar med reisevilkårene og transportvilkårene [A1] . Denne behandlingen av personopplysninger er basert på våre kontraktsforpliktelser overfor deg.

 

(b) Levere tjenestene våre

Stena Line bruker navn og kontaktopplysninger til å kommunisere med deg når du bruker tjenestene våre. Denne behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse.

 

(c) Administrasjon

Stena Linee bruker gjestelisteinformasjon for å administrere refusjoner, forsikringssaker og kundeklager knyttet til dine bestillinger. Denne behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse.

 

(d) Overholde rettslige forpliktelser

Stena Line behandler:

 

- uførhetsinformasjon du leverer til oss for at vi skal gi deg eventuell nødvendig bistand under turen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om passasjerenes rettigheter ved sjøreiser og reiser på indre vannveier ,

- dine betalingsopplysninger slik at vi kan lagre betalingsopplysninger, navn, lojalitetsklubbmedlemsnummer og kontaktopplysninger i samsvar med bokføringsloven (sv. bokföringslag (1999:1078)) og/eller med lover og forskrifter som gjelder på det relevante lokale markedet,

- navn, kjønn, aldersgruppe og uførhetsinformasjon (i den grad du gir oss slik informasjon) for at vi skal føre passasjerlister i samsvar med direktiv 1998/41/EU om registrering av personer som reiser med passasjerskip til eller fra havner i medlemsstatene i Fellesskapet ,

- navn, kjønn, fødselsdato, aldersgruppe, nasjonalitet og pass eller ID-dokumentsdetaljer for at vi skal kunne føre passasjerlister og gjennomføre identitetskontroller i samsvar med fartøyssikkerhetsforskriften (sv. fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) og/eller med lover og forskrifter som gjelder på det relevante lokale markedet,

- eventuelt navn, fødselsdato og pass eller ID-dokumentdetaljer i den grad slik informasjon inngår i lister over forbudte passasjerer som vi mottar fra politimyndighetene. Vi bruker slike lister for å hindre personer i å reise med Stena Line for å overholde til enhver tid gjeldende lovgivning.

 

Denne behandlingen av personopplysninger er basert på våre rettslige forpliktelser.

 

(e) Gi bistand til passasjerer med funksjonshemminger

Stena Line behandler uførhetsinformasjonen du gir oss for at vi skal gi deg eventuell nødvendig bistand i forbindelse med bestilte reiser, overnatting og tjenestene våre. Denne behandlingen av personopplysninger er basert på ditt uttrykkelige samtykke.

 

(f) Forbedre tjenestene våre

For å forbedre tjenestene våre (for å utbedre feil, hurtig og enkelt identifisere og løse nettstedskonverteringsproblemer, endre grensesnittet så du enkelt kan få tilgang til informasjonen du søker etter, eller fremheve relevante tilbud på nettstedet), vil vi bruke navn, kontaktopplysninger, stedsinformasjon basert på din IP-adresse, nettleserinformasjon, bestillingsreferansenummer og ruteinformasjon om dine turer for å få statistikk på hvordan du bruker tjenestene våre. Vi gjør dette ved å gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser og markedsforskning eller ved å analysere din bruk av tjenestene våre. Når vi bruker personopplysninger til å forbedre tjenestene våre, bruker vi dem i aggregert format så vidt mulig. Denne behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse.

 

(g) Hindre misbruk av tjenester

I den grad det er nødvendig, kan navn, adresse og IP-adresse (slik det er relevant i hvert spesifikt tilfelle) brukes for at vi skal hindre misbruke og kredittkortsvindel. Denne behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse.

 

(h) Hindre suspenderte personer i å bestille reiser

Stena Line lagrer suspensjonsdato, navn, fødselsdato (personnummer for svenske innbyggere) og bestillingsreferansenummer for passasjerer som har brutt våre sikkerhetsbestemmelser om bord for at vi skal hindre at slike personer bestiller reiser. Denne behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse.

 

(i) Gi tilbud, rabatter og oppgraderinger basert på ditt kjøp

Dessuten bruker vi navn, kontaktopplysninger og ruteinformasjon om din tur for å gi tilbud, rabatter og oppgraderinger til deg basert på ditt kjøp. Denne behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse.

 

(j) Direkte markedsføring

Vi bruker navn, kontaktopplysninger, ruteinformasjon om dine turer og bestillingshistorikk i den grad du har gitt oss slike personopplysninger når du bruker tjenestene våre for å sende nyhetsbrev, tilbud, relevant informasjon om tjenestene våre og påminnelser om startede, men ikke fullførte bestillinger. Vi sender deg disse per post, tekstmelding, e-post og andre former for elektronisk kommunikasjon. Denne behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse.

Du har når som helst rett til å velge bort å motta direkte markedsføring som beskrevet i avsnitt 6 (i) – (j). Hvis du gjør dette, vil ikke Stena Line lenger sende slik direkte markedsføring til deg.

 

(k) Håndtere kundeklager og forsvare og/eller fastslå rettskrav

Vi bruker utelukkende personopplysninger som er relevante i hvert spesifikt tilfelle for å håndtere eventuelle kundeklager eller forsvare og/eller fastslå rettskrav. Denne behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse.

 

(l) Vise overholdelse av en rettslig forpliktelse

Stena Line lagrer dokumentasjon av pass og identifikasjonsopplysninger og informasjon om hvem som hevder å være forelder av en mindreårig når vi utfører identifiseringskontroller for å vise for vedkommende myndigheter at vi overholde identitetskontrollkravet i fartøyssikkerhetsforskriften (sv. fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) og/eller med lover og forskrifter som gjelder på det relevante lokale markedet, Denne behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse.

 

7. Med hvem deler vi personopplysninger?

For å oppfylle formålene angitt ovenfor kan Stena Line dele personopplysninger med følgende mottakere.

(a) Stena AB (publ)

(b) Stena Rederi AB

(c) Stena Line Travel Group AB

(d) Eksterne betalingsleverandører

(e) Stena Line Ltd.

(f) Stena Line Irish Sea Ferries Ltd.

(g) Stena Line BV

(h) Stena Line GmbH & Co. KG

(i) Stena Line Danmark A/S

(j) Stena Line Norge AS

(k) Stena Line Polska Sp.z o.o

(l) UAB Stena Line

(m) SIA Stena Line

(n) Retail & Food Services in Sweden AB

(o) Andre fergeselskaper, busselskaper, turistguider, enheter som leverer overnattingstjenester og andre leverandører (hvis dette er nødvendig for å oppfylle din bestilte tur)

(p) Politiet, tollmyndighetene eller andre myndigheter

(q) Forsikringsselskaper (f.eks. Allianz, Axa)

(r) Scandinfo (for å utføre kundetilfredshetsundersøkelser)

(s) Våre eksterne telefonsentraler: Moranti i Danmark, Sverige og Norge så vel som Transcom i Tyskland og Litauen

(t) Våre eksterne innsjekkingsteam: Sartori & Berger; Port of Kiel

(u) Reklame- og målrettingsplattformer, som Google Adwords, Youtube og Facebook

(v) Tjenesteleverandører som vi engasjerer for å gi deg tjenester, f.eks. nettutleieselskaper, e-postforhandlere, analyseleverandører, informasjonsteknologileverandører, eventtjenester, osv.

 

8. Vil vi overføre personopplysninger utenfor EU/EØS?

Stena Line kan overføre noen av personopplysninger til landene utenfor EU/EØS som er angitt nedenfor. Hvis EU-kommisjonen ikke har besluttet at et land angitt nedenfor gir et tilstrekkelig vernenivå for personopplysninger, vil vi gi en beskrivelse av garantiene vi har implementert eller det rettslige grunnlaget vi legger til grunn for å sikre at overføringen av personopplysninger er i samsvar med europeisk personvernlovgivning.

 

Land Garanti

USA EU-US Privacy Shield-ramme

Du er velkommen til å få en kopi av ovenstående beskrevne garantier ved å kontakte vår personvernrådgiver. Se punkt 11 i denne personvernerklæringen for kontaktopplysninger.

 

9. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Formål

Type personopplysninger

Lagringstid

Gi tilbud, rabatter og oppgraderinger basert på ditt kjøp

Navn, kontaktopplysninger, ruteinformasjon og bestillingshistorikk

I inntil 2 år etter at kundeforholdet har opphørt.

Forbedre tjenestene våre

Stedsinformasjon basert på din IP-adresse og nettleserinformasjon

I 26 måneder etter du har brukt tjenestene våre.

Direkte markedsføring

E-postadresse, salgseier, navn og tidligere reisemål

Så lenge du abonnerer på vårt nyhetsbrev.

Levere reiser, overnatting og kontraktstjenester

Navn, fødselsdato, aldersgruppe, kjønn, kontaktopplysninger, betalingsopplysninger, antall reisende barn, bestillingsreferansenummer, ruteinformasjon om dine turer, kjøretøyinformasjon, identifikasjonsnummer for kjæledyr, bestillinger/handlelister i grensebutikk og om bord, salgseier, benyttede kampanjekoder og sikkerhetskoder

I inntil 14 måneder etter fullført reise.

Vise overholdelse av en rettslig forpliktelse

Pass eller ID-dokumentdetaljer og informasjon om hvem som hevder å være forelder til en mindreårig

I 3 måneder for at vi skal kunne vise for vedkommende myndigheter at vi overholde fartøyssikkerhetsforskriften (sv. fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) og/eller med lover og forskrifter som gjelder på det relevante lokale markedet,

Overholde en rettslig forpliktelse

Navn, fødselsdato og pass eller ID-dokumentdetaljer (i forbindelse med forbudte passasjerer)

I inntil 6 måneder etter at en liste over forbudte passasjerer erstattes av en oppdatert versjon av politimyndighetene.

Hindre suspenderte personer i å bestille reiser

Navn, suspensjonsdato, fødselsdato (personnummer for svenske innbyggere) og bestillingsreferansenummer

I inntil 2 år etter suspensjonsdatoen.

Administrasjon

Gjestelisteinformasjon

I inntil 6 måneder etter fullført reise.

Overholde en rettslig forpliktelse

Uførhetsinformasjon

I 1 måned etter fullført reise for at vi skal gi deg nødvendig bistand i forbindelse med bestilte turer, overnatting og eventuelle bestillinger/kjøp i samsvar med våre kontraktsforpliktelser overfor deg og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om passasjerenes rettigheter ved sjøreiser og reiser på indre vannveier .

Overholde en rettslig forpliktelse

Betalingsopplysninger, navn, kontaktopplysninger, bestillingsreferansenummer, rute- og kjøretøyinformasjon og lojalitetsklubbmedlemsnummer

I inntil 10 år i samsvar med bokføringsloven (sv. bokföringslag (1999:1078) og/eller med lover og forskrifter som gjelder på det relevante lokale markedet.

Overholde en rettslig forpliktelse

Navn, kjønn, fødselsdato, aldersgruppe, nasjonalitet og uførhetsinformasjon

I tiden frem til skipet når sitt mål og deretter i 24 timer i samsvar med fartøysikkerhetsforskriften (sv. fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) og/eller med lover og forskrifter som gjelder på det relevante lokale markedet og direktiv 1998/41/EU om registrering av personer som reiser med passasjerskip til eller fra havner i medlemsstatene i Fellesskapet.

Håndtere kundeklager eller forsvare og/eller fastlå rettskrav

Bare relevante personopplysninger

Så lenge personopplysningene med rimelighet er nødvendige for at Stena Line kan håndtere kundeklager og/eller forsvare og/eller fastslå rettskrav (dette vil generelt være lengden på den relevante rettslige begrensningsperioden).


 

10. Hvilke rettigheter har du?

Nedenfor er et sammendrag av rettighetene du har etter europeisk personvernlovgivning. Utøvelsen av disse rettighetene er vederlagsfri, og du kan gjøre gjeldende rettighetene ved å sende en e-post eller post til kontaktene angitt i slutten av dette dokumentet. Du kan også bruke kontaktskjemaet på nettstedet.

Når du får en e-post om en reservasjon du har gjort gjennom tjenestene våre, vil du dessuten kunne koble til din reservasjon for å oppdatere den. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om rettighetene dine (se kontaktopplysninger nederst i denne personvernerklæringen).

Merk at Stena Line alltid vil vurdere en anmodning om å utøve en rett til å avgjøre om forespørselen er gyldig. Alle rettigheter angitt nedenfor er ikke absolutte, og unntak kan gjelde.

 

I tillegg til rettighetene angitt nedenfor har du alltid rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet vedrørende Stena Lines behandling av personopplysninger.

 

(a) Rett til innsyn. Du er på anmodning berettiget til å motta en kopi av personopplysninger som Stena Line behandler og dessuten til å få ekstra informasjon om Stena Lines behandling av personopplysninger.

 

(b) Rett til korrigering. Du har rett til å få personopplysninger korrigert og/eller utfylt hvis de er unøyaktige og/eller ufullstendige.

 

(c) Rett til sletting. Du har rett til å be om at Stena Line sletter personopplysninger uten unødig opphold under følgende omstendigheter:

- personopplysningene er ikke lenger nødvendig i forbindelse med formålene som de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for,

- du kalller tilbake samtykket til en behandlingsaktivitet og det er ikke noe annet rettslig grunnlag for behandlingen,

- du gjør en gyldig innsigelse mot behandlingen av personopplysninger,

- personopplysningene har blitt ulovlig behandlet, eller

- personopplysningene må slettes for å overholde en rettslig forpliktelse.

 

(d) Rett til å begrense behandling. Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av personopplysninger under følgende omstendigheter:

- personopplysningenes nøyaktighet er under granskning,

- behandlingen er ulovlig eller ikke lenger nødvendig for behandlingsformålene, men du motsetter deg sletting av personopplysninger og ber om begrensning i stedet,

- Stena Line har ikke lenger behov for personopplysningene, men du trenger personopplysningene for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller

- du har motsatt deg behandlingen av personopplysninger, og slik innsigelse holder på å kontrolleres.

 

(e) Rett til dataportabilitet. Under visse omstendigheter har du rett til å motta personopplysningene om deg som du har levert til Stena Line for å overføre disse til en annen tjenesteleverandør hvis behandlingen av personopplysningene er basert på ditt samtykke eller oppfyllelsen av en kontrakt.

 

(f) Generell rett til innsigelse . Du har generell rett til når som helst å motsette deg behandlingen av personopplysninger som er basert på Stena Lines berettigede interesser. Hvis du gjør innsigelser, må vi vise at vi har tungtveiende berettigede grunner til slik behandling, eller at vi trenger personopplysningene for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

(g) Rett til å motsette seg direkte markedsføring. Du har rett til når som helst å motsette deg behandlingen av personopplysninger for direktemarkedsføringsformål. Hvis du gjør dette, kan ikke Stena Line lenger behandle personopplysninger for slike formål.

 

Du kan komme i kontakt med oss gjennom følgende kommunikasjonskanaler:

 

Hovedkontor:

Adresse: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Sverige

Telefon: (+46) 770 - 57 57 00

E-post: info.se@stenaline.com

 

Nasjonalt datterselskap (databehandler på vegne av Stena Line):

Stena Line Norge AS

PB 764, Sentrum

0106 Oslo

Telefon: tele 915 02010

E-post: info.no@stenaline.com

 

Merk at vi har utpekt en såkalt personvernrådgiver som du kan kontakte hvis du lurer på noe om behandlingen av personopplysninger. Vår personvernrådgiver Wiebke Jensen kan kontaktes på dpo@stenaline.com .