Retningslinjer for personvern for lojalitetsklubb

1.                     Introduksjon

 

Vi, Stena Line Scandinavia AB, registreringsnummer 556231-7825 («Stena Line»), er den behandlingsansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger. Alle henvisninger til «vi», «oss» eller «vår/vårt/våre» i disse retningslinjene for personvern viser til Stena Line. Våre kontaktdetaljer finnes på slutten av disse retningslinjene for personvern. Vi respekterer ditt personvern og er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger.

 

Våre lojalitetsklubber, Extra Blue, Extra Gold og Business Traveler kalles kollektivt «lojalitetsklubb(er)» nedenfor.

 

Følgende nettsider refereres til som våre «nettsider»:

 

stenaline.se, stenaline.dk, stenaline.no, stenaline.fi, stenaline.pl, stenaline.lv, stenaline.lt, stenaline.ee, stenaline.ru, stenaline.pl, stenaline.cz, stenaline.de, stenaline.nl, stenaline.fr, stenaline.co.uk, stenaline.ie, stenaline.it, stenaline.es, stenalinetravel.com, wyjazdygrupowe.pl, [2]szwecjazklasa.pl, dokarlskrony.pl, blog.stenaline.se, blog.stenaline.dk, blog.stenaline.no, blog.stenaline.pl, blog.stenaline.co.uk, blog.stenaline.ie, blog.stenaline.nl, blog.stenaline.de.

 

Våre nettsider og andre kommunikasjonsmidler (e-post, telefon, kundestøtte, sosiale medier, chat og papirskjemaer) som brukes av deg i forbindelse med medlemskap i en lojalitetsklubb, omtales nedenfor som våre «lojalitetsklubb-tjenester».

 

 

2.                     Omfanget av disse retningslinjene for personvern?

 

Disse retningslinjene for personvern gjelder for vår behandling av dine personopplysninger hvis du er medlem av en av våre lojalitetsklubber og bruker våre lojalitetsklubbtjenester. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om formålene vi behandler personopplysningene dine for, hvem vi deler dem med og hvilke rettigheter du har med hensyn til personopplysningene dine.

 

Informasjon om vår behandling av personopplysninger for andre kunder og besøkende på nettstedet finner du i Stena Lines retningslinjer for personvern for bestilling av kunder og besøkende på nettsidene.

 

For informasjon om hvordan vi håndterer informasjonskapsler, se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

 

For informasjon om kameraovervåkning om bord på våre skip, i våre havner, terminaler og kontorer og behandlingen av personopplysninger i forbindelse med den, se Stena Lines retningslinjer for kameraovervåkning.

 

3.                     Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

 

Stena Line behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 

(a)        Navn

(b)        Fødselsdato

(c)        Kjønn

(d)        Kontaktdetaljer (adresse, telefon- og/eller mobiltelefonnummer og e-postadresse)

(e)        Medlemskapsinformasjon for lojalitetsklubb – type medlemskap (Extra Blue, Extra Gold eller Business Traveller), medlemsnummer, hvor lenge du har vært medlem, hvor lenge du har vært på nåværende medlemskapsnivå og medlemspoengssaldo

(f)         Passord

(g)        Transaksjonshistorikk (dato, transaksjonstype, transaksjonsdetaljer, opptjente poeng)

(h)        Bestillingshistorikk

(i)         Nettsideinformasjon basert på din IP-adresse

(j)         Nettleserinformasjon (nettleserversjon)

(k)        Din arbeidsgiver og stilling (for forretningsreisende)

 

4.                     Hvor innhenter vi dine personopplysninger fra?

 

 Stena Line samler inn dine personopplysninger direkte fra deg når du melder deg på som medlem av en av våre lojalitetsklubber, når du bruker våre lojalitetsklubbtjenester, når du bestiller en reise, når du utfører en transaksjon som gir deg medlemspoeng i en lojalitetsklubb eller når du bruker medlemspoeng som betaling.

 

Stena Line samler også personopplysninger fra reisebyråer som du har instruert til å gi oss dine personopplysninger.

 

5.                     Hva skjer hvis du ikke oppgir dine personopplysninger til oss?

 

Medlemskap i en lojalitetsklubb er av en slik art at du må gi oss personopplysningene som er angitt i avsnitt 3 ovenfor for å bli og forbli medlem av våre lojalitetsklubber. Derfor, hvis du ikke gir oss personopplysningene, kan vi ikke tilby deg medlemskap i en lojalitetsklubb.

 

6.                     For hvilke formål behandler vi dine personopplysninger og hva er det juridiske grunnlaget for disse behandlingsaktivitetene?

 

Stena Line behandler dine personopplysninger for formålene lagt frem nedenfor. For hvert formål må vi et rettslig grunnlag. Et rettslig grunnlag kan for eksempel være (i) at behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt vi har inngått med deg, eller (ii) at Stena Line eller en tredjepart har en legitim interesse i å behandle personopplysningene som ikke er overstyrt av din interesse i ikke å få personopplysningene behandlet. Det rettslige grunnlaget som Stena Line baserer seg på er spesifisert under hvert formål nedenfor.

 

( )         Gi medlemskap i Extra Loyalty-programmet

Stena Line bruker navnet ditt, kontaktinformasjon, medlemsinformasjon for lojalitetsklubb, transaksjonshistorikk og bestillingshistorikk for å administrere medlemskapet ditt, opptjente og brukte poeng og ditt medlemskapsnivå, og for å gi deg våre avtalte lojalitetsklubb-tjenester som angitt i forretningsvilkårene for Extra Loyalty-programmet. Denne behandlingen av dine personopplysninger er basert på våre kontraktsforpliktelser overfor deg.

 

(a)        Gi Business Traveller-medlemskap

Stena Line bruker navnet ditt, kontaktinformasjon, medlemsinformasjon for lojalitetsklubb, transaksjonshistorikk og bestillingshistorikk og detaljer om din arbeidsgiver og stilling for å administrere medlemskapet ditt, opptjente og brukte poeng og ditt medlemskapsnivå, og for å gi deg våre avtalte lojalitetsklubb-tjenester i samsvar med Business Traveller-medlemskapsavtalen. Denne behandlingen av dine personopplysninger er basert på våre kontraktsforpliktelser overfor deg.

 

(b)        Levere våre lojalitetsklubb-tjenester

Stena Line bruker ditt navn og dine kontaktdetaljer, medlemskapsinformasjon for lojalitetsklubb og detaljer om din arbeidsgiver og stilling for å kommunisere med deg når du bruker våre lojalitetsklubb-tjenester. Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på vår legitime interesse.

 

(c)        Forbedre våre lojalitetsklubb-tjenester

Vi bruker ditt navn, din kontaktinformasjon, din nettsideinformasjon basert på din IP-adresse, din nettleserinformasjon, medlemskapsinformasjon for lojalitetsklubb, og transaksjonshistorikk for å samle inn statistikk om hvordan du bruker våre tjenester, for å forbedre våre lojalitetsklubb-tjenester ved å fikse programfeil, raskt og enkelt identifisere og løse konverteringsproblemer for nettsider, modifisere grensesnittet slik at du raskt kan finne den informasjonen du leter etter, eller markere relevante tilbud på nettsiden. Vi gjør dette ved å analysere din bruk av tjenestene. Personopplysninger som vi bruker for å forbedre våre tjenester blir aggregert så langt som mulig. Denne behandlingen av dine personopplysninger er basert på våre legitime interesser.

 

(d)        Forhindre misbruk av lojalitetsklubb-tjenester

I den grad det er nødvendig, kan vi bruke navn, kontaktopplysninger og medlemsnummer (som relevant i hvert enkelt tilfelle) for å forhindre misbruk og svindel. Denne behandlingen av dine personopplysninger er basert på våre legitime interesser.

 

(e)        Levere tilbud, rabatter og oppgraderinger basert på dine kjøp

Vi bruker ditt navn, dine kontaktdetaljer og medlemskapsinformasjon for lojalitetsklubb for å levere tilbud, rabatter og oppgraderinger til deg basert på dine kjøp under ditt medlemskap i lojalitetsklubben. Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på våre legitime interesser.

 

(f)         Direkte markedsføring

Vi bruker navn, kontaktdetaljer og medlemskapsinformasjon for lojalitetsklubb i den utstrekning du har oppgitt slike personopplysninger til oss når du bruker våre lojalitetsklubb-tjenester for å sende nyhetsbrev, tilbud og relevant informasjon om våre lojalitetsklubb-tjenester. Vi sender deg dette via post, tekstmelding, e-post og andre former for elektronisk kommunikasjon. Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på vår legitime interesse.

Du har til enhver tid rett til å melde deg av fra å motta direkte markedsføring som beskrevet i avsnitt 6 (f)–(g). Hvis du gjør dette vil Stena Line ikke lenger sende slik direkte markedsføring til deg.

 

(g)        Håndtering av kundeklager og forsvar og/eller etablering av juridiske krav

Vi bruker personopplysninger kun i den utstrekning de er relevante i hvert spesifikt tilfelle for å håndtere klager eller forsvare og/eller etablere juridiske krav. Denne behandlingen er basert på våre legitime interesser.

 

7.                     Hvem deler vi dine personopplysninger med?

 

For å kunne oppfylle formålene oppført ovenfor, deler Stena Line dine personopplysninger med følgende mottakere:

 

( )         Stena Rederi AB

(a)        Stena Line Travel Group AB

(b)        Stena Line Ltd.

(c)        Stena Line BV

(d)        Stena Line GmbH & CO.KG .

(e)         Stena Line Danmark A/S

(f)        Stena Line Polska sp.z o.o.

(g)        UAB Stena Line

(h)         SIA Stena Line

(i)         Reklame- og målrettingsplattformer som Google og Facebook

(j)        Tjenesteleverandører vi engasjerer for å levere tjenester, så som nettstedsverter, e-posthus, analyseselskaper, IT-leverandører, arrangementstjenester osv.

 

8.                     Vil vi overføre dine personopplysninger utenfor EU/EØS?

 

Stena Line kan overføre noen av dine personopplysninger til landene utenfor EU/EØS oppført nedenfor. Hvis EU-kommisjonen ikke har avgjort at et land oppført nedenfor sikrer et tilstrekkelig nivå av beskyttelse for dine personopplysninger, vil vi gi en beskrivelse av sikkerhetstiltakene vi gjennomfører eller det rettslige grunnlaget vi baserer oss på for å sikre at overføringen av dine personopplysninger er i samsvar med EUs personvernlover.

 

Land: Storbritannia

Sikringstiltak: tilstrekkelighetsbeslutning (28. juni 2021)

 

Land: USA

Sikringstiltak: Europakommisjonens standard kontraktsklausuler for overføring av personopplysninger (2010/87/EU) og (2021/915/EU)

Du må ikke nøle med å kontakte vårt personvernombud hvis du gjerne vil ovennevnte sikringstiltak. Kontaktdetaljene kan finnes i avsnitt 11 i disse personvernretningslinjene.

 

9.                     Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

 

Formål

Type av personopplysninger

Oppbevaringsperiode

Tilby medlemskap i Extra og/eller Business Traveller

Navn, fødselsdato, kjønn, kontaktinformasjon, medlemsdetaljer for lojalitetsklubb, passord, transaksjons- og bestillingshistorikk, arbeidsgiver og stilling

Så lenge du er et registrert medlem av en lojalitetsklubb

 

Forbedre våre lojalitetsklubb-tjenester

Nettsideinformasjon basert på IP-adressen din og nettleserinformasjon

I 26 måneder etter at du har brukt våre lojalitetsklubb-tjenester

Håndtering av klager og forsvar og/eller etablering av juridiske krav

Personopplysninger som er relevante for vurdering av klager mot en lojalitetsklubb eller forsvar og/eller etablering av juridiske krav

Så lenge dine personopplysninger med rimelighet er nødvendig for å forsvare og/eller etablere juridiske krav (vanligvis så lenge den relevante juridiske foreldelsesretten)

 

10.                  Hvilke rettigheter har du?

 

Nedenfor er et sammendrag av dine rettigheter etter EUs personvernlovgivning. Det er kostnadsfritt å utøve disse rettighetene, og du kan gjøre det ved å sende en e-post eller et brev til de adressene som er oppført i slutten av dette dokumentet. Du kan også benytte kontaktskjemaet på nettsiden.

 

Som medlem av en lojalitetsklubb har du alltid muligheten til å slette eller korrigere informasjonen vi har om deg. Du kan redigere dataene dine ved å klikke på lenken «Min profil» når du har logget inn på lojalitetsklubben på nettsiden. Alle e-poster du mottar fra lojalitetsklubb vil også inneholde en lenke til din personlige profil, som du kan bruke hvis du ønsker å oppdatere den. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om dine rettigheter (se kontaktinformasjon på slutten av dette dokumentet).

 

Stena Line vil alltid vurdere om en forespørsel om utøvelse av disse rettighetene er gyldig. Ikke alle rettighetene som spesifiseres nedenfor er absolutte. Det kan forekomme unntak.

 

I tillegg til rettighetene som spesifiseres nedenfor, har du alltid rett til å fremsette en klage på Stena Lines behandling av dine personopplysninger til en tilsynsmyndighet.

 

( )         Rett til innsyn. Du har på forespørsel rett til å få en kopi av personopplysningene dine som Stena Line behandler og også til å innhente supplerende informasjon om Stena Lines behandling av dine personopplysninger.

 

(a)        Rett til korrigering. Du har rett til å få dine personopplysninger korrigert og/eller fullført hvis de er unøyaktige og/eller ufullstendige.

 

(b)        Rett til sletting. Du har rett til å be om at Stena Line sletter dine personopplysninger uten urimelig forsinkelse under noen av følgende omstendigheter:

 

-       personopplysningene er ikke lenger nødvendige for det formålet de opprinnelig ble innhentet eller behandlet for

-       du trekker tilbake ditt samtykke til en behandlingsaktivitet som det ikke lenger foreligger noe annet rettslig grunnlag for

-       du fremsetter en gyldig innsigelse mot behandlingen av dine personopplysninger

-       personopplysningene har blitt behandlet ulovlig

-       personopplysningene må slettes for å overholde en rettslig forpliktelse

 

(c)        Rett til å begrense behandling. Du har rett til å be om begrensning i behandlingen av dine personopplysninger under noen av følgende omstendigheter:

 

-       Nøyaktigheten av personopplysningene er under granskning

-       Behandlingen er ulovlig eller ikke lenger nødvendig for sine formål, men du protesterer på sletting av dine personopplysninger og ber om begrensning i stedet

-       Stena Line trenger ikke lenger personopplysningene, men du trenger personopplysningene for å fastslå, utøve eller forsvare et rettslig krav

-       Du har protestert på behandlingen av dine personopplysninger og din innsigelse er under granskning

 

(d)        Rett til dataportabilitet. Under visse omstendigheter har du rett til å motta personopplysningene om deg som du har oppgitt til Stena Line for å kunne overføre disse til en annen tjenesteleverandør, hvis behandlingen av personopplysningene er basert på ditt samtykke eller utførelsen av en kontrakt.

 

(e)        Generell rett til å protestere. Du har en generell rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som er basert på Stena Lines legitime interesser. Vi må da påvise at vi har tvingende rettslig grunnlag for behandlingen eller at vi trenger personopplysningene for å fastslå, utøve eller forsvare rettslige krav.

 

(f)         Rett til å protestere mot direkte markedsføring. Du har rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål. Stena Line kan i så fall ikke lenger behandle personopplysningene dine for slike formål.

 

11.                  Hvordan kan du kontakte oss?

 

Du kan kontakte oss gjennom følgende kommunikasjonskanaler:

 

Hovedkontor:

Adresse: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gøteborg, Sverige

Telefon: +46 770 – 57 57 00

E-post: info.se@stenaline.com

 

Viktig merknad! Vi har oppnevnt et personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger. Du må ikke nøle med å kontakte vårt personvernombud på dpo@stenaline.com.