Vår bærekraftige reise

Hos Stena Line er vårt mål å redusere vårt økologiske fotspor innenfor bærekraft.

 

Vår visjon er «å samle Europa for en bærekraftig fremtid». I den fremtiden er shippingbransjen utslippsfri, uten å påvirke luften eller havene vi reiser over. I en bærekraftig fremtid er bransjen vår karakterisert av likhet og mangfold. Den er fri for trakassering og alle har like muligheter til å lykkes. Dette er fremtiden vi jobber mot hver dag, men vi har fortsatt lang vei igjen. Det kalles ikke en bærekraftig reise uten grunn.

 

 

Våre fokusområder
Vår forpliktelse til bærekraft er sentrert rundt fem av FNs mål for bærekraftig utvikling. For hvert fokusområde har vi definert ambisiøse mål.  Innen områdene for kjønnslikestilling samt rimelig og ren energi har vi som mål å lede forvandlingen mot en mer bærekraftig fremtid innen vår bransje.

Rimelig og ren energi

Som i resten av samfunnet, trenger shippingbransjen nye løsninger for å utføre overgangen til ren energi og fossilfritt drivstoff. Stena Line har påtatt seg denne utfordringen ved å fokusere på prosjekter innen ren energiteknologi og energieffektivitet for å redusere utslipp på på land og til havs. 

 

Lær mer

Kjønnslikestilling

Den maritime bransjen har vært heller konservativ og mannsdominert, noe vi vil endre. Stena Line ønsker alle velkommen, enten du vil jobbe med oss, reise med oss eller bli én av våre forretningspartnere, fordi vi tror at mangfold og like muligheter for alle bygger kreativitet og produktivitet.

 

Lær mer 

God helse og velvære

Som et fergeselskap som bryr seg, setter vi tryggheten først og verdsetter helsen og velværet til både gjestene våre og våre ansatte. Et trygt og positivt arbeidsmiljø, der vi bryr oss om hverandre, er ikke bare viktig for våre ansatte, men også vesentlig for å tilby en flott kundeopplevelse.

 

Lær mer

 

Ansvarlig forbruk og produksjon

Hos Stena Line vil vi gi kundene våre bærekraftige valg, fordi sammen har vi et felles ansvar for å ta vare på ressurser. Vi reduserer vårt materialfotavtrykk gjennom ansvarlig kjøp, avfallsreduksjon og økt resirkulering.

 

Lær mer

Livet under vann

Havene våre står overfor et antall utfordringer, så som forsuring, plastavfall og akkumulering av skadelige kjemikalier. Som et fergeselskap er havene vår primærressurs. Det er derfor omsorg for marinemiljøet er så viktig for oss, og vår drift bør ha minimal effekt på livet i havet.

 

Lær mer