Retningslinjer for personvern

1.     Introduksjon

Vi, Stena Line Scandinavia AB, registreringsnummer 556231-7825 («Stena Line»), er den behandlingsansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger. Alle henvisninger til «vi», «oss» eller «vår/vårt/våre» i disse retningslinjene for personvern viser til Stena Line. Våre kontaktdetaljer finnes på slutten av disse retningslinjene for personvern. Vi respekterer ditt personvern og er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger.

 

Følgende nettsider refereres til som våre «nettsider»:

 

stenaline.se, stenaline.dk, stenaline.no, stenaline.fi, stenaline.pl, stenaline.lv, stenaline.lt, stenaline.ee, stenaline.ru, stenaline.pl, stenaline.cz, stenaline.de, stenaline.nl, stenaline.fr, stenaline.co.uk, stenaline.ie, stenaline.it, stenaline.es, stenalinetravel.com, wyjazdygrupowe.pl, szwecjazklasa.pl, dokarlskrony.pl, blog.stenaline.se, blog.stenaline.dk, blog.stenaline.no, blog.stenaline.pl, blog.stenaline.co.uk, blog.stenaline.ie, blog.stenaline.nl, blog.stenaline.de.

 

Våre nettsider og andre kommunikasjonsmidler (e-post, telefon, støttekontakt, sosiale medier, chat og papirskjemaer) og Stena Lines tjenester kalles heretter våre «tjenester».

 

2.     Omfang av retningslinjer for personvern?

Disse retningslinjene for personvern gjelder for vår behandling av dine personopplysninger når du som kunde og/eller besøkende til nettsiden bruker våre tjenester, eller hvis vi mottar dine personopplysninger fra en person eller organisasjon som foretar en bestilling i ditt navn (f.eks. det selskapet hvor du er ansatt) eller fra et reisebyrå som er engasjert av deg eller en person eller organisasjon som foretar en bestilling i ditt navn. Disse retningslinjene inneholder blant annet informasjon om formålene med vår behandling av dine personopplysninger, om hvem vi deler dine personopplysninger med og om hvilke rettigheter du har med hensyn til dine personopplysninger.

 

Hvis du ønsker å innhente informasjon om vår behandling av personopplysninger for medlemmer av våre lojalitetsklubber (Extra Blue, Extra Gold eller Business Traveller), se Stena Lines retningslinjer for personvern for lojalitetsklubb.

 

For informasjon om hvordan vi håndterer informasjonskapsler, se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

 

For informasjon om kameraovervåkning om bord på våre skip, i våre havner, terminaler og kontorer og behandlingen av personopplysninger i forbindelse med den, se Stena Lines retningslinjer for kameraovervåkning.

 

3.     Hvilke kategorier personopplysninger behandler vi?

 

Stena Line behandler følgende kategorier av personopplysninger for kunder og/eller besøkende til nettsiden som bruker våre tjenester:

 

(a)   navn

(b)   fødselsdato

(c)   aldersgruppe (barn 0–3 år og 4–15 år)

(d)   kjønn

(e)   kontaktdetaljer (adresse, telefon- og/eller mobiltelefonnummer og e-postadresse)

(f)    betalingsdetaljer (korttype (American Express, MasterCard eller VISA), kortnummer, sikkerhetskode (CID/CVC/CVV), gyldighetsperiode, IBAN, BIC, gavekort/ banksjekker osv. og betalingstype)

(g)   eventuelt nummer til medfølgende barn

(h)   bestillingsreferansenummer

(i)    ruteinformasjon for turen(e): destinasjon, overfartstider, ankomst- og avreisedatoer, antall passasjerer, valg av lugar eller liggesete, lugarnummer, forhåndsbestillinger (måltider, drikkevarer, snacks), eventuelle lånte sengeutstyr eller barnesenger, kjæledyr (i den utstrekning du informerer oss), spesielle forespørsler i den grad vi blir informert om dem og eventuell påkrevd avbestillingsforsikring

(j)    kjøretøyinformasjon: type kjøretøy (bil, bobil, sykkel og/eller trailer) og kjøretøysregistreringsnummer

(k)   dine bestillings-/kjøpslister i terminalbutikker og skipsbutikker

(l)   bestillingshistorikk

(m) brukte kampanjekoder og sikkerhetskoder (brukt til å verifisere kampanjekoder)

(n)  statsborgerskap

(o)   passdetaljer eller ID-dokumentdetaljer

(p)   gjesteliste (reserverende kunde og medreisende)

(q)   id-nummer til kjæledyret ditt

(r)    informasjon om enhver som erklærer seg å være forelder til en mindreårig

(s)   dato for suspensjon (hvis en passasjer bryter sikkerhetsregler om bord)

(t)    informasjon om funksjonshemming eller bevegelseshemming (i den utstrekning det er oppgitt til oss hvis du trenger assistanse, har hørselssvekkelse, trenger medisinering, trenger en rullestol eller har synssvekkelse)

(u)   informasjon om spesiell omsorg eller assistanse som kan trenges i en nødssituasjon (i den utstrekning det er opplyst til oss hvis du trenger spesiell omsorg eller assistanse)

(v)   kontaktnummer i tilfelle en nødssituasjon (i den utstrekning det er gitt oss)

(w)  nettsideinformasjon basert på din IP-adresse

(x)   nettleserinformasjon (nettleserversjon)

(y)   medlemskapsnummer i Lojalitetsklubb

(z)   svar på undersøkelser om kundetilfredshet i den utstrekning du avgir dem (bestillingsreferansenummer, telefonnummer og e-post)

(aa)   din arbeidsgiver og stilling (for forretningsreisende)

(bb)   taleavspillinger (hvis telefonsamtalen er tatt opp)

 

4.     Hvor innhenter vi dine personopplysninger fra?

 

Stena Line innhenter personopplysninger fra deg når du reserverer en tur med oss, direkte eller gjennom et reisebyrå. Dette skjer også når du melder deg på for våre nyhetsbrev, bruker kontaktskjemaet eller vår chat.

Stena Line samler også personopplysninger fra reisebyråer som du har instruert til å gi oss dine personopplysninger.

 

I tillegg samler Stena Line inn dine personopplysninger fra personer eller organisasjoner som foretar en bestilling i ditt navn (f.eks. selskapet hvor du er ansatt).

 

Stena Line kan også innhente dine personopplysninger fra andre Stena AB-selskaper som opptrer som våre databehandlere og samle inn dine personopplysninger på våre vegne.

 

5.     Hva skjer hvis du ikke oppgir dine personopplysninger til oss?

 

For å foreta en bestilling eller bruke våre andre tjenester, trenger vi tilgang til de personopplysningene som er oppført i avsnitt 3.

 

Vi er også etter loven forpliktet til å behandle visse personopplysninger om våre passasjerer, nærmere bestemt: navn, kjønn, statsborgerskap, fødselsdato, passdetaljer eller ID-dokumentdetaljer. Hvis du ikke oppgir disse opplysningene, kan vi ikke la deg komme om bord i fartøyet vårt. I andre tilfeller er det frivillig å oppgi personopplysninger, men nekting av å oppgi relevante data kan føre til at du blir ute av stand til å utøve eventuelle rettigheter du måtte ha eller til å motta bistand du trenger fra oss.

 

6.     For hvilke formål behandler vi dine personopplysninger og hva er det juridiske grunnlaget for disse behandlingsaktivitetene?

 

Stena Line behandler dine personopplysninger for formålene lagt frem nedenfor. Vi må ha et rettslig grunnlag for hvert formål. Slike rettslige grunnlag kan være (i) at vi har ditt samtykke til behandlingsaktiviteten, (ii) at behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt vi har inngått med deg, eller (iii) at Stena Line eller en tredjepart har en legitim interesse i å behandle personopplysningene som ikke er overstyrt av din interesse i ikke å få personopplysningene behandlet. Det rettslige grunnlaget som Stena Line baserer seg på er spesifisert under hvert formål nedenfor.

 

Hvis ditt samtykke er spesifisert som rettsgrunnlaget for et formål opplistet nedenfor, kan vi ikke behandle dine personopplysninger for dette formålet uten først å innhente ditt samtykke. Du har rett til når som helst å trekke ditt samtykke tilbake. Dette vil imidlertid ikke endre den lovlige statusen til samtykkebasert behandling som har funnet sted før samtykket ble trukket tilbake.

 

(a) Levere reise, overnatting og andre kontraktsbestemte tjenester

 

Stena Line bruker navn, fødselsdato, alderstrinn, kjønn, kontaktdetaljer, betalingsdetaljer, antall medfølgende barn, bestillingsreferansenummer, ruteplan, kjøretøyinformasjon, bestillings- og kjøpslister i terminalbutikker og skipsbutikker, bestillingshistorikk, kampanjekoder og sikkerhetskoder som brukes for å administrere og levere reserverte reiser, overnatting, eventuelle forhåndsbestillinger og tjenester i samsvar med vilkår og betingelser for befordring.

 

Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på våre kontraktsbestemte forpliktelser overfor deg. 

 

(b) Levere våre tjenester

 

Stena Line bruker navn og kontaktdetaljer for å kommunisere med deg når du bruker våre tjenester.

Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på våre legitime interesser.

 

(c) Administrasjon

 

Stena Line bruker gjestelister til å administrere refusjoner, forsikringsspørsmål og kundeklager angående dine bestillinger.

 

Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på våre legitime interesser.  

 

(d) Følgende behandling er basert på juridiske forpliktelser

 

-        informasjon om funksjonshemming/bevegelseshemming du gir oss for å ordne eventuell assistanse som trengs under reisen i samsvar med EU-forordning 1177/2010 om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier

 

-        dine betalingsdetaljer med henblikk på lagring av betalingsdetaljer, navn, medlemsnummer i lojalitetsklubb, kontaktdetaljer og eventuelt skatteidentifikasjonsnummer i henhold til den svenske regnskapsloven (1999:1078) og/eller forskrifter som gjelder i det relevante lokale marked

 

-        navn, kjønn, alderstrinn, statsborgerskap, fødselsdato og informasjon om funksjonshemming og et kontaktnummer i tilfelle en nødssituasjon (i den utstrekning du oppgir slik informasjon til oss) med henblikk på å etablere passasjerlister i samsvar med direktiv 2017/2109 om endring av rådsdirektiv 1998/41/EF om registrering av personar som reiser med passasjerskip til eller frå hamner i medlemsstatane Fellesskapet

 

-       navn, kjønn, fødselsdato, alderstrinn, statsborgerskap og pass-detaljer eller ID-detaljer, med henblikk på opprettholdelse av passasjerlister og gjennomføring av ID-kontroller i samsvar med den svenske sjøsikkerhetsforskriften (2003:438) og/eller lover og forskrifter som gjelder i det relevante lokale markedet

 

-        år et er aktuelt: navn, fødselsdato og passdetaljer eller ID-detaljer, i en utstrekning denne informasjonen er inkludert på låste passasjerlister som mottas fra politimyndigheter. Vi bruker listene til å forhindre at sperrede passasjerer reiser med Stena Line for å rette oss etter gjeldende lover og forskrifter

 

-        når et er aktuelt, og avhengig av valgt rute: navn, kjønn, fødselsdato, statsborgerskap, passdetaljer eller ID-detaljer og kjøretøyregistreringsnummer med henblikk på å informere om innreise til Storbritannia i henhold til Storbritannias Immigration Act (1971), krav til informasjon om passasjerer, besetning og tjenester

 

(e) Forbedre våre tjenester

 

Vi bruker ditt navn, din kontaktinformasjon, din nettsideinformasjon basert på din IP-adresse, din nettleserinformasjon, ditt bestillingsreferansenummer og din ruteplan for å samle inn statistikk om hvordan du bruker våre tjenester, for å forbedre våre tjenester ved å fikse programfeil, raskt og enkelt identifisere og løse konverteringsproblemer for nettsider, modifisere grensesnittet slik at du raskt kan finne den informasjonen du leter etter, eller for å markere relevante tilbud på nettsiden. Vi gjør dette ved å gjennomføre undersøkelser om kundetilfredshet og markedsundersøkelser eller ved å analysere din bruk av tjenestene. Personopplysninger som vi bruker for å forbedre våre tjenester blir aggregert så langt som mulig.

 

Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på våre legitime interesser.

 

(f) Forhindre misbruk av tjenestene

 

Ditt navn, din adresse og IP-adresse (som relevant i hvert spesifikt tilfelle) kan bli brukt for å sette oss i stand til å forhindre misbruk og kredittkortbedrageri. Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på våre legitime interesser.

 

(g) Forhindre suspenderte personer i å reservere turer

 

Stena Line lagrer suspensjonsdato, navn, fødselsdato (personlig ID-nummer for svenske borgere), passdetaljer eller ID-detaljer og bestillingsreferansenummer til passasjerer som har brutt våre sikkerhetsregler om bord, i havner eller på terminaler, slik at vi kan hindre disse personene i å reservere turer. Denne behandlingen av dine personopplysninger er basert på våre legitime interesser.

 

(h) Levere tilbud, rabatter og oppgraderinger basert på ditt kjøp

 

Vi bruker ditt navn, dine kontaktdetaljer og reiseruteinformasjon om reisen din for å levere tilbud, rabatter og oppgraderinger til deg basert på dine kjøp. Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på våre legitime interesser.

 

(i) Direkte markedsføring og informasjon

 

Vi bruker ditt navn, dine kontaktdetaljer, din reiserute og bestillingshistorikk, i den utstrekning du (a) aktivt har samtykket til direkte markedsføring, (b) har tegnet deg for vårt nyhetsbrev eller vår lojalitetsklubb, og/eller (c) har kjøpt Stena Line-produkter og tjenester og derved levert disse personopplysningene til oss når du har brukt våre tjenester, for å sende nyhetsbrev, tilbud og relevant informasjon om våre tjenester.

Vi bruker ditt navn, dine kontaktdetaljer og din reiserute, i den utstrekning du (a) aktivt har samtykket til direkte markedsføring, (b) har meldt deg på vårt nyhetsbrev eller vår lojalitetsklubb, og/eller (c) har kjøpt Stena Line-produkter og tjenester og derved levert disse personopplysningene til oss når du brukte våre tjenester, for å sende påminninger om bestillinger og betalinger som er igangsatt, men ikke fullført.

 

Vi vil sende disse til deg gjennom post, tekstmelding, e-post og andre former for elektronisk kommunikasjon.

Disse behandlingsaktivitetene av personopplysningene dine er basert på våre legitime interesser.

 

Du har rett til når som helst å velge bort direkte markedsføring som beskrevet i avsnitt 6 (h)–(i) via avmeldingslenkene i e-postene eller i innstillingene i avsnittet Mine sider på nettsiden vår.  Hvis du gjør det, vil Stena Line ikke lenger sende deg slik direkte markedsføring.

 

(j) Håndtering av kundeklager og forsvar og/eller etablering av juridiske krav

 

Vi bruker personopplysninger kun i den utstrekning de er relevante i hvert spesifikt tilfelle for å kunne håndtere kundeklager eller forsvare og/eller etablere juridiske krav. Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på vår legitime interesse.

 

(k) Demonstrere etterlevelse av rettslige krav

 

Stena Line beholder dokumentasjon om pass- og identifikasjonsdetaljer og informasjon om hvem som påstår å være en forelder til en mindreårig ved utførelse av ID-kontroller for å være i stand til å demonstrere for de aktuelle myndigheter at vi overholder kravene til ID-kontroller i den svenske  sjøsikkerhetsforskriften (2003:438) og/eller med lover og forskrifter som gjelder for det relevante lokale markedet. Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på våre legitime interesser.

 

7.     Hvem deler vi dine personopplysninger med?

 

For å kunne oppfylle formålene oppført ovenfor, kan Stena Line dele dine personopplysninger med følgende mottakere.

a)     Stena AB (off.)

b)     Stena Rederi AB

c)     Stena Line Travel Group AB

d)     Eksterne betalingsløsninger (inkl. Apple Pay, vennligst se deres personverninformasjon på https://www.apple.com/legal/privacy/data/no/apple-pay/)

e)     Stena Line Ltd.

f)     Stena Line BV

g)     Stena Line GmbH & Co. KG

h)     Stena Line Danmark A/S

i)      Stena Line Polska Sp. z o.o.

j)     UAB Stena Line

k)    SIA Stena Line

l)     Retail & Food Services in Sweden AB

m)    Baltic RoRo Services GmbH  

n)     Andre skipsfartsselskaper, busselskaper, turguider, organisasjoner som leverer overnattingstjenester og andre underleverandører (når dette er nødvendig for å levere din reserverte tur)

o     Politi, tollvesen og andre myndigheter

p)     Forsikringsselskaper (f.eks. Allianz, Axa/Uniqa)

q)      Scandinfo, Origo Group (med henblikk på gjennomføring av undersøkelser om kundetilfredshet)

r)      Våre eksterne telefonsentra: Moranti i Danmark, Sverige og Norge, og Transcom i Litauen

s)      Våre eksterne innsjekkingsteam: f.eks. Sartori & Berger

t)     Tjenesteleverandører vi engasjerer for å levere tjenester, så som nettstedsverter, e-postleverandører, analyseleverandører, IT-leverandører, arrangementstjenester osv.

u)     Assa Abloy for digitale lugarnøkler

v)    Google (se videre nedenfor i avsnitt 8)

w)     Facebook (se videre nedenfor in avsnitt 9)

 

8.      Det følgende gjelder for vårt partnerskap med Google og bruken av deres tjenester for «fornyet markedsføring» og «målgrupper som er identiske»:

 

På nettsiden vår bruker vi funksjonen fornyet markedsføring eller «målgrupper som er identiske» levert av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; «Google»). Denne funksjonen brukes for å analysere de besøkendes atferd og interesser.

 

Google bruker informasjonskapsler for å utføre analyser av bruken av nettsiden. Disse danner grunnlaget for utforming av interessebasert annonsering.

 

Behandlingen av personopplysninger utføres på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 a) i GDPR, slik at vi kan målrettede annonser til nettsidens besøkende med samtykke fra de besøkende, og demed tilby dem personlig skreddersydde annonser i samsvar med deres interesser når de besøker andre nettsider i Google Display-nettverket. Du kan når som helst protestere på dette.

 

Du kan finne mer informasjon om Google Remarketing og tilknyttet personvernerklæring på: https://www.google.com/privacy/ads/

 

På nettsiden vår benytter vi også online-annonseprogrammet Google AdWords og, som del av dette, konverteringssporingsfunksjonen (evaluering av besøk). Google konverteringssporing er en analysetjeneste som leveres av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; «Google»). Når du klikker en Google-annonse, plasseres en informasjonskapsel for konverteringssporing på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene har begrenset gyldighet, de inneholder ikke noen personopplysninger og kan derfor ikke benyttes for personidentifisering. Når du besøker visse deler av nettsiden vår og informasjonskapselen er aktiv, kan Google og vi registrere at du har klikket annonsen og kommet til denne siden. Alle Google AdWords-kunder mottar forskjellige informasjonskapsler. Dermed er det er ingen risiko for at informasjonskapslene kan spores på tvers av nettsidene fra AdWords-kunder.

 

Den informasjonen som samles inn av denne konverteringsinformasjonskapselen blir brukt for konverteringsstatistikk. Vi får informasjon om det samlede antall brukere som klikker en av våre annonser og som har kommet til en side med et konverteringssporingsmerke. Vi får imidlertid ingen informasjon som kan brukes for personlig identifisering av brukeren. Behandlingen foretas i henhold til art. 6(1)(a) i GDPR med ditt samtykke til målrettet annonsering og analyse av effektiviteten og virkningen av denne reklamen. Du kan når som helst protestere på dette.

 

For dette formål kan du forhindre lagring av informasjonskapsler på datamaskinen din ved å gjennomføre de tilsvarende tekniske innstillingene i nettleseren din. Men vi vil gjerne informere deg om at du i så fall kan være ute av stand til fullt ut å kunne utnytte alle funksjoner ved denne nettsiden. Du vil deretter ikke registreres i konverteringsstatistikken.

 

I tillegg kan du deaktivere innstillingene for personlig tilrettelagt reklame fra Google.

Mer informasjon og Googles personvernerklæring kan du finne på:

https://www.google.com/policies/privacy/

 

9.      Det følgende gjelder for vårt samarbeid med Facebook og bruken av deres tjenester, slik som annonser, «målgrupper som er identiske» og «kundemålgrupper»:

 

Stena Line bruker Facebooks tjenester for å finne nye kunder. Dette gjøres ved å bruke data som er samlet inn fra din bruk av vår nettside for å finne lignende potensielle kunder gjennom Facebook. Disse dataene blir anonymisert og kan ikke spores tilbake til deg.

 

Stena Line bruker også Facebook for annonseringsformål.

 

Facebook Ireland er felles behandlingsansvarlig sammen med Stena Line for felles behandling av data i sammenheng med Facebooks tjenester, inkludert «målgrupper som er identiske» og «kundemålgrupper». Se hvilken informasjon som kreves etter artikkel 13 nr. 1 a) og b) i GDPR i Facebook Irelands dataretningslinjer på https://www.facebook.com/about/privacy

 

For informasjon om hvordan Facebook Ireland behandler personopplysninger, inkludert det rettslige grunnlaget Facebook Ireland baserer seg på og på hvilke måter de registrerte kan utøve sine rettigheter mot Facebook Ireland, se dataretningslinjene til Facebook Ireland på https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Stena Lines behandling utføres med hjemmel i art. 6(1)(a) i GDPR, slik at Stena Line bruker tjenester fra «målgrupper som er identiske» samt «kundemålgrupper» med samtykke fra den besøkende til nettsiden. Du kan når som helst protestere på dette.

 

Du kan også når som helst protestere på behandlingen av personopplysninger av Stena Line og/eller Facebook Ireland i den utstrekning den felles behandlingen er basert på artikkel 6 nr. 1 f) i GDPR.

Stena Line og Facebook Ireland har: 

 

·        inngått en tilleggsavtale om kontroll av personopplysninger for å legge frem de respektive partenes ansvar for å etterleve kravene i GDPR med hensyn til den felles behandlingen (som fastsatt i gjeldende produktvilkår og betingelser),

 

·        avtalt at Stena Line er ansvarlig for minimum å levere de registrerte den informasjonen som er fastsatt i dette avsnitt 9,

 

·        avtalt at Facebook Ireland, mellom partene, er ansvarlig for å legge til rette for de registrertes rettigheter etter artikklene 15–20 i GDPR med hensyn til de personopplysningene som lagres av Facebook Ireland etter den felles behandlingen.

 

10.  Vil vi overføre dine personopplysninger utenfor EU/EØS?

 

Stena Line kan overføre noen av dine personopplysninger til landene utenfor EU/EØS oppført nedenfor. Hvis EU-kommisjonen ikke har avgjort at et land oppført nedenfor sikrer et tilstrekkelig nivå av beskyttelse for dine personopplysninger, vil vi gi en beskrivelse av sikkerhetstiltakene vi gjennomfører eller det rettslige grunnlaget vi baserer oss på for å sikre at overføringen av dine personopplysninger er i samsvar med EUs personvernlover.

 

Land: Storbritannia

Sikringstiltak: tilstrekkelighetsbeslutning (28. juni 2021)

 

Land: USA 

Sikringstiltak: Europakommisjonens standard kontraktsklausuler for overføring av personopplysninger (2010/87/EU) og (2021/915/EU)

 

Du må ikke nøle med å kontakte vårt personvernombud hvis du gjerne vil ovennevnte sikringstiltak. Kontaktdetaljene kan finnes i avsnitt 14 i disse personvernretningslinjene.

 

11.  Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

FormålType av personopplysningerOppbevaringsperiode
Levere tilbud, rabatter og oppgraderinger basert på dine kjøp Navn, kontaktdetaljer, reiserute og bestillingshistorikkOpptil to år etter at kundeforholdet er avsluttet
Forbedre våre tjenesterNettsideinformasjon basert på IP-adressen din og nettleserinformasjonI 26 måneder etter at du har brukt tjenestene våre
Direkte markedsføringE-postadresse, navn og tidligere reisemålSå lenge du abonnerer på nyhetsbrevet vårt
Levere reise, overnatting og kontraktsbestemte tjenesterNavn, fødselsdato, alderstrinn, kjønn, kontaktdetaljer, betalingsdetaljer, antall medfølgende barn, bestillingsreferansenummer, reiserute, kjøretøyinformasjon, ID-nummeret til kjæledyret ditt, lister over bestillinger og kjøp i våre terminalbutikker og skipsbutikker, kampanjekoder og sikkerhetskoder som er bruktOpptil 14 måneder etter avslutningen av turen
Demonstrere etterlevelse av juridiske forpliktelserPassdetaljer og ID-detaljer og informasjon om alle som erklærer at de er forelder til en mindreårigI tre måneder å demonstrere overfor gjeldende myndigheter at vi etterlever den svenske sjøsikkerhetsforskriften (2003:438) og/eller lover og forskrifter som gjelder i det relevante lokale markedet
Etterleve juridiske forpliktelserNavn, fødselsdato og passdetaljer eller ID-detaljer (for sperrede passasjerer)Opptil seks måneder etter at en liste over sperrede passasjerer er skiftet ut med en oppdatert versjon fra politimyndighetene.
Forhindre at sperrede personer reserverer turerNavn, dato for suspendering, fødselsdato (personlig identitetsnummer for svenske statsborgere) pass- eller ID-detaljer og bestillingsreferansenummerOpptil tre år etter suspensjon
AdministrasjonGjestelisteOpptil seks måneder etter fullført reise
Etterleve juridiske forpliktelserInformasjon om funksjonshemming/bevegelseshemmingÉn måned etter fullført reise for at vi skal kunne levere deg nødvendig assistanse i relasjon til bestilte reiser, overnatting og eventuelle bestillinger/kjøp i samsvar med våre kontraktsmessige forpliktelser til deg og EU-forordning 1177/2010 om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier
Etterleve juridiske forpliktelserBetalingsdetaljer, kontaktdetaljer, bestillingsreferansenummer, reiserute- og kjøretøyinformasjon samt medlemskapsnummer i Lojalitetsklubb og eventuelt skatteidentifikasjonsnummerOpptil ti år i samsvar med den svenske regnskapsloven (1999:1078) og/eller forskrifter som gjelder for det relevante lokale markedet.
Etterleve juridiske forpliktelserNavn, kjønn, alderstrinn, statsborgerskap, fødselsdato og informasjon om funksjonshemming og et kontaktnummer i tilfelle en nødssituasjon (i den utstrekning du oppgir slik informasjon til oss)
Frem til skipet når sitt reisemål og deretter i ytterligere 24 timer i samsvar med den svenske sjøsikkerhetsforskriften (2003:438) og/eller med lover som gjelder for det relevante lokale markedet og EU-direktiv 2017/2109 om endring av rådsdirektiv 1998/41/EF om registrering av personar som reiser med passasjerskip til eller frå hamner i medlemsstatane Fellesskapet.
Håndtering av kundeklager og forsvar og/eller etablering av juridiske kravKun relevante personopplysningerSå lenge dine personopplysninger er rimelig nødvendige for Stena Line for å håndtere kundeklager og/eller forsvare og/eller etablere rettslige krav (normalt like lenge som den relevante rettslige foreldelsesfristen)

 

12.  Hvilke rettigheter har du?

 

Nedenfor er et sammendrag av dine rettigheter etter EUs personvernlovgivning. Det er kostnadsfritt å utøve disse rettighetene, og du kan gjøre det ved å sende en e-post eller et brev til de adressene som er oppført i slutten av dette dokumentet. Du kan også benytte kontaktskjemaet på nettsiden.

 

Når du mottar en e-post angående en bestilling du har gjort gjennom tjenestene, vil den inneholde en kobling til bestillingen din slik at du kan oppdatere den. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har noen spørsmål angående rettighetene dine (se kontaktdetaljer på slutten av dette dokumentet).

 

Stena Line vil alltid vurdere om en forespørsel om utøvelse av disse rettighetene er gyldig. Ikke alle rettighetene som spesifiseres nedenfor er absolutte. Det kan forekomme unntak.

 

I tillegg til rettighetene som spesifiseres nedenfor, har du alltid rett til å fremsette en klage på Stena Lines behandling av dine personopplysninger til en tilsynsmyndighet.

 

a)        Rett til innsyn. Du har på forespørsel rett til å få en kopi av personopplysningene dine som Stena Line behandler og også til å innhente supplerende informasjon om Stena Lines behandling av dine personopplysninger.

 

b)        Rett til korrigering. Du har rett til å få dine personopplysninger korrigert og/eller fullført hvis de er unøyaktige og/eller ufullstendige.

 

c)        Rett til sletting. Du har rett til å be om at Stena Line sletter dine personopplysninger uten urimelig forsinkelse under noen av følgende omstendigheter:
 
-       Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for det formålet de opprinnelig ble innhentet eller behandlet for.
-       Du trekker tilbake ditt samtykke til en behandlingsaktivitet som det ikke lenger foreligger noe annet rettslig grunnlag for.
-       Du fremsetter en gyldig innsigelse mot behandlingen av dine personopplysninger.
-       Personopplysningene har blitt behandlet ulovlig.
-       Personopplysningene må slettes for å overholde et rettslig krav.
 
(d)        Rett til å begrense behandling. Du har rett til å be om begrensning i behandlingen av dine personopplysninger under noen av følgende omstendigheter:
 
-       Nøyaktigheten av personopplysningene er under gransking.
-       Behandlingen er ulovlig eller ikke lenger nødvendig for sine formål, men du protesterer på sletting av dine personopplysninger og ber om begrensning i stedet.
-       Stena Line trenger ikke lenger personopplysningene, men du trenger personopplysningene for å fastslå, utøve eller forsvare et rettslig krav.
-       Du har protestert på behandlingen av dine personopplysninger og din innsigelse er under gransking.

(e)        Rett til dataportabilitet. Under visse omstendigheter har du rett til å motta personopplysningene om deg som du har oppgitt til Stena Line for å kunne overføre disse til en annen tjenesteleverandør, hvis behandlingen av personopplysningene er basert på ditt samtykke eller utførelsen av en kontrakt.

 

(f)         Generell rett til å protestere. Du har en generell rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som er basert på Stena Lines legitime interesser. Vi må da påvise at vi har tvingende rettslig grunnlag for behandlingen eller at vi trenger personopplysningene for å fastslå, utøve eller forsvare rettslige krav.

 

(g)        Rett til å protestere mot direkte markedsføring. Du har rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål. Stena Line kan i så fall ikke lenger behandle personopplysningene dine for slike formål.

 

13.  Informasjon om opptak av telefonsamtaler

 

Stena Line kan gjøre opptak av telefonsamtaler med kunder basert på vår legitime interesse for ulike forretningsformål. Vi gjør dette blant annet for å forbedre kvaliteten på kundeservice og informasjonstjenester som ytes, for opplæringsformål i forhold til våre ansatte, for å rapportere arten og antallet av telefonhenvendelser, opplysninger i telefonsamtalen som vil kunne brukes i tilfelle en tvist om innholdet av samtalen og/eller for å bekrefte eventuelle ordninger som er gjort under samtalen, og for å demonstrere etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter.

 

Du vil bli informert på forhånd om at samtalen vil bli tatt opp. Du har mulighet til å protestere på opptaket ved å avslutte samtalen. Alternative former for å kommunisere med oss kan finnes på vår nettside under Kontakt.

 

Opptak vil bli lagret for en begrenset periode (ikke lenger enn påkrevd eller tillatt av gjeldende lov, inkludert gjeldende foreldelsesfrister for krav).

Personopplysninger som samles inn under en telefonsamtale vil bli behandlet i samsvar med de ovennevnte bestemmelsene i Stena Lines personvernretningslinjer for kunder som foretar bestillinger og bruker våre nettsider.

 

14.  Hvordan kan du kontakte oss?

 

Du kan kontakte oss gjennom følgende kommunikasjonskanaler:

 

Hovedkontor:

Adresse: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gøteborg, Sverige

Telefon: +46 770 57 57 00

E-post: info.se@stenaline.com

 

Vi har et personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger. Du må ikke nøle med å kontakte vårt personvernombud på dpo@stenaline.com.