Finn pris & book

Om Stena Line

Stena Line er et av verdens største fergerederier!


Stena Lines ruter mellom alle landene i Nord-Europa
Om Stena Line

Stena Line er et av verdens største fergeselskaper med en flåte på 36 skip i trafikk og Europas mest omfattende rutenettverk bestående av 19 fergelinjer i Skandinavia, Storbritania og Baltikum. Ved konstant utvikling av sine produkter og tjenester, har Stena Line oppnådd en sterk posisjon med betydelige markedsandeler i alle sine markedssegmenter. 

 

Stena Line har forretningsområder basert på geografiske markeder: Skandinavia, Irskesjøen, Nordsjøen og Østersjøen. Firmaets organisasjon er sterkt desentralisert med fokus på at alle avgjørelser skal taes så nærme kunden som mulig. Kravene fra kundene blir tøffere og endringer skjer hurtigere. Stena Line’s måte å møte disse kravene på, er å hele tiden utvikle nye produkter og tjenester for både frakt og passasjerdelen.

 

Stena Line’s forretningskonsept er å produsere og selge sikker og effektiv sjøtransport og de tilhørende havnetjenestene slik at:
- Gjestene ankommer til sin destinasjon med en opplevelse som har overgått deres forventninger
- Transportfirmaer kan frakte sitt gods til sin destinasjon på en kostnadseffektiv måte 

 

Ved å gjøre dette, vil vi skape et langsiktig og stabilt miljø for firma og de ansatte.

 

Fakta om Stena Line:

  • Svensk familieeid konsern med hovedkontor i Gøteborg.
  • Rundt 5300 ansatte hvor ca. 2/3 er ansatt om bord på fergene.
  • Hvert år reiser over 7 millioner passasjerer, ca 1,7 millioner biler og drøyt 2,1 millioner fraktenheter med Stena Line.
  • 12,7 milliarder SEK i omsetning