Finn og bestill

Om Stena Line

Stena Line er et av verdens største fergerederier!


Stena Line er et av verdens største fergeselskaper med en flåte på 34 skip i trafikk og Europas mest omfattende rutenettverk bestående av 22 fergelinjer i Skandinavia, Storbritania og Baltikum. Ved konstant utvikling av sine produkter og tjenester, har Stena Line oppnådd en sterk posisjon med betydelige markedsandeler i alle sine markedssegmenter. 

 

Stena Line har forretningsområder basert på geografiske markeder: Skandinavia, Irskesjøen, Nordsjøen og Østersjøen. Firmaets organisasjon er sterkt desentralisert med fokus på at alle avgjørelser skal taes så nærme kunden som mulig. Kravene fra kundene blir tøffere og endringer skjer hurtigere. Stena Line’s måte å møte disse kravene på, er å hele tiden utvikle nye produkter og tjenester for både frakt og passasjerdelen.

 

Stena Lines rutekart

 

Stena Line’s forretningskonsept er å produsere og selge sikker og effektiv sjøtransport og de tilhørende havnetjenestene slik at:
- Gjestene ankommer til sin destinasjon med en opplevelse som har overgått deres forventninger
- Transportfirmaer kan frakte sitt gods til sin destinasjon på en kostnadseffektiv måte 

 

Ved å gjøre dette, vil vi skape et langsiktig og stabilt miljø for firma og de ansatte.

 

Stena Line har rundt 6000 ansatte hvor ca. 2/3 er ansatt om bord på ferger. Hovedkontoret ligger i Gøteborg. Hvert år reiser over 7 millioner passasjerer, ca 2 millioner biler og drøyt 2 millioner fraktenheter med Stena Line.