Finn pris & book

Vilkår for Stena Lines presentkort

Her er vilkårene og betingelsene som gjelder for våre digitale presentkort

1. Presentkortet er gyldig i 36 måneder, 3 år, fra kjøpsdato. Etter utløpsdatoen har kortet ingen verdi. Kortet er da ubrukelig og kan ikke fylles eller utvidet på noen måte.

 

2. Presenkortet kan brukes til å betale hele eller deler av turen. Kortet gjelder som betaling av reiser med Stena Line eller overnatting i land med Stena Line Scandinavia AB og Stena Line Norge AS. Hvis prisen overstiger verdien av gavekortet kan det resterende beløpet betales ved bestillingen.

 

3. Presenkortet kan bare brukes i den valuta som kortet er kjøpt inn.

 

4. Flere presentkort kan brukes som betaling for en enkelt tur.

 

5. Presenkortet kan ikke brukes som betaling på Stena Lines skip.

 

6. Presenkortet kan ikke brukes til å kjøpe andre gavekort.

 

7. Presenkortet kan ikke innløses i kontanter. Hvis en reise betalt med presentkortet bli kansellert vil beløpet tilbakebetales til det presentkortet som reise ble betalt med.

 

8. Etter at betalingen er fullført og presentkortet er sendt til e-postadressen som er oppgitt ved kjøp, utløper Stena Line Scandinavia AB og Stena Line Norge AS ansvar. Stena Line Scandinavia AB og Stena Line Norge AS er ikke ansvarlig for tapt eller skadet presentkort samt at presentkortet skulle havne i feil hender.

 

9. Stena Line Scandinavia AB og Stena Line Norge AS forbeholder seg retten til å nekte betaling med presentkort som er endret, manipulert, dupliseres eller på annen måte skadet.

 

10. For alle ferjereise og båt + overnatting som er kjøpt med gavekortet er Stena Line Scandinavia AB og Stena Line Norge AS vilkår og betingelser gjeldene.

 

11. Stena Line forbeholder seg retten til til enhver tid å endre vilkårene for presentkort og iverksette nødvendige tiltak, herunder heving av presentkortet, dersom vi mener at en slik handling er nødvendig. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

 

12. Ved å kjøpe et presentkort godtar du disse vilkårene i sin helhet.