Finn pris & book

Reisevilkår for båtreise og overnatting bestilt via Sembo


Sembo er en del av Stena Line Travel Group AB og har kontor i Helsingborg. Sembo er en reisearrangør som selger overnattning,og i tillegg fungerer vi som formidlere av fly, ferge og bil. Med mindre annet er avtalt velger den reisende selv produkter eller tjenester eller en kombinasjon av disse, ut i fra tilbudene som er tilgjengelige på vår hjemmeside. Hvis avtale om pakkereise blir inngått, er det den Norske Reisebransjeforening vilkår for pakkereiser som gjelder.

 

Avtalens innhold

 • Avtalen er bindende for begge parter når Sembo skriftlig har bekreftet bestillingen og den reisende har betalt et depositum. Dersom depositumet ikke er mottatt innen forfallsdato, har Sembo rett til å anse bestillingen som kansellert. 

 • Kunden har ansvaret for å gi Sembo korrekte kontaktopplysninger, slik at vi kan nå ham med viktige meldinger. Eventuelle endringer må meddeles per e-post. Sembo er ikke ansvarlig får at kunden, på grunn av feil oppgitte kontaktopplyninger, ikke nås med viktig informasjon. Kunden er den personen i hvis navn bestillingen er utført. Vedkommende vil også være betalingsansvarlig for bestillingen.

 

Bestilling og bekreftelse

 • Bestillingen bekreftes via e-post.

 • Den reisende er forpliktet til å kontrollere at bekreftelsen stemmer overens med bestillingen. Ved bestilling av flybillett har reisende selv ansvaret for å kontrollere at samtlige navn på billetten samsvarer med opplysningene som står oppført i de reisendes pass.

  Sembo tar forbehold for tekniske problemer og prisfeil som er utenfor vår kontroll. Vi har også rett til å innen 24 timer på hverdager, eller hvis bestillingen er utført lør,-søn, -eller helgedag, neste virkedag, kontakte reisende med eventuelle bestillingsendringer.

   

Betaling

 • Reisen kan betales via Internettbank eller med Visa, Master- og Eurocard. 

 

         Leilighet/hytte/feriehus

          Registreringsavgift, 10 % av, minst 500 kroner samt evt. avbestillingsbeskyttelse, skal være Sembo i hende senest 7 dager etter bestillingen.

          Sluttbetalingen skal være Sembo i hende senest 35 dager før avreisen. 

 

         Hotell, leiebil, transfer og entrebilletter

         Registreringsavgift, 10 % av totalprisen, minst 500 kroner samt evt. avbestillingsbeskyttelse, skal være Sembo i hende senest 7 dager etter bestillingen.

         Sluttbetalingen skal være Sembo i hende senest 15 dager før avreisen.

 

 • Dersom sluttbetalingen ikke er mottatt innen forfallsdato, har Sembo rett til å anse bestillingen som kansellert og kreditere innbetalt beløp.

 • For bestillinger med ankomst innen 45 dager (leilighet/hytte), 40 dager (feriehus) eller 25 dager (hotell), skal hele beløpet betales omgående.

 

         Flybilletter

         Betales direkte ved bestilling. Bestillingen er bindende når billetten er betalt og kan deretter ikke avbestilles. 

 

         Fergebillett ”Economy”, ”Flexi” och ”Premium” samt kampanjebilletter

 

         Betales direkte ved bestilling, Economybilletten og kampanjebilletten kan deretter ikke avbestilles.

 

 

Avbestillingsbeskyttelse

 • Reisende kan beskytte seg mot avbestillingsgebyr ved sykdom, ved  å tegne en avbestillingsbeskyttelse.

 • Avbestillingsbeskyttelsen kan kun tegnes i bestillingsøyeblikket og kan ikke endres etter at avtalen er inngått.

 • Avbestillingsbeskyttelsen er 5 % av bestillingsbeløpet, dog minst 198 kroner og hvis bestillingen inkluderer fly minst 198 kroner per person. Ved fastsettelsen av prisen for reisen er det ikke inkludert i prisen hva de reisende har betalt for avbestillingsbeskyttelsen.

 •  

 • Reisende som har tegnet avbestillingsbeskyttelse kan mot fremleggelse av gyldig legeattest avbestille reisen mot en egenandel tilsvarende 5 % av bestillingsbeløpet, helt frem til øyeblikket reisen starter. Avbestillingsbeskyttelsen gjelder ved akutt sykdom, ulykke eller dødsfall som gjelder den reisende selv, reisendes mann / kone / partner, barn, søsken, eller personen som den reisende har bestilt reisen med, før avreise, men etter at avtalen har blitt bindende.

 •  

 • Avbestillingsbeskyttelsen gjelder ikke for komplikasjoner under svangerskapet, etter den 30. svangerskapsuken. Legeattesten skal fylles ut på et eget skjema som kan hentes her og skal være Sembo i hende senest 14 dager etter avbestillingsdatoen. Legeattester som mottas på et senere tidspunkt, blir ikke behandlet.

 •  

 • Avbestillingsbeskyttelsen gjelder også for oppsigelse ved overtallighet, eller ved hendelse av en slik art at den reisende ikke med rimelighet kan gjennomføre reisen. Attesten må være Sembo i hende senest 14 dager etter avbestillingsdatoen. Billetter til teater, fotballkamper og andre begivenheter omfattes ikke av avbestillingsbeskyttelsen. Avbestillingsbeskyttelsen kan ikke refunderes ved avbestilling.

 

Reisedokumenter

 • Reisedokumenter sendes via e-post, etter at Sembo har mottatt full betaling. Dersom den reisende ikke har mottatt dokumentene senest 7 dager før avreise, skal Sembo kontaktes omgående.

 • Salgspersonalets forpliktelser skal fremgå i reisedokumentene for å kunne påkreves.

 • Flybillett som ikke brukes til utreise kan heller ikke brukes til returreise.

 

Pass og Visum

 • Den reisende må ha gyldig pass. Den reisende har selv ansvaret for å ordne med alle nødvendige formaliteter i forbindelse med reisen, f.eks. visum, vaksinering og forsikring. Sembo er ikke ansvarlig for kostnader som skyldes mangler i reisendes formaliteter.

 

Forsikring

 • Vi anbefaler at reisende tegner en reiseforsikring. I samarbeid med Solid, tilbyr vi reiseforsikring og også konkursforsikring.

 • Reiseforsikring kan tegnes/avbestilles uten ekstra kostnader helt frem til avreisen. Konkursforsikring kan kun tegnes i løpet av reservasjonen og refunderes ikke ved avbestilling.

 

Avbestilling

Avbestilling skal gjøres på telefon 22 16 51 00 under våre åpningstider, for åpningstider klikk her. Utenfor åpningstidene kan avbestilling sendes per e-post til sembo@sembo.no.

Avbestilling bekreftes av Sembo via e-post.

Bestill til spesialpris, "Pay & Stay". Betales ved bestilling, kan ikke endres eller avbestilles.

 • Omkostninger ved avbestilling (avreisedagen iberegnet) av:

Leilighet/feriehus/hytte

31 dager eller mer

10 % av prisen

30-16 dager

20 % av prisen

15-8 dager

50 % av prisen

7 dager eller mindre

100 % av prisen

 

Hotell*/leiebil/bro/transfer/inngangsbilletter

4 dager eller mer

10 % av prisen

3 dager eller mindre

100 % av prisen

 

 

Ferge

Regler ved avbestilling

Economy/Kampanje

Flexi

Premium

Avbestilling tidligere enn 24 timer før avreise

Ingen tilbakebetaling.

30 kr avbestillingsavgift.

30 kr avbestillingsavgift.

Avbestilling senere enn 24 timer innen avreise.

Ingen tilbakebetaling.

50% tilbakebetaling.

30 kr avbestillingsavgift.

Avbestilling senere enn 2 timer innen avgang.

Ingen tilbakebetaling.

Ingen tilbakebetaling.

Ingen tilbakebetaling.

Observer ved tilbakebetaling ifølge reglene ovenfor skjer kun når bestillingen har blitt avbestilt. Billetter som ikke er blitt benyttet og ikke er avbestilt refunderes ikke

 

Fly

Etter betaling

100 % av prisen

 •  
 • *) For hotell utenfor Europa samt på Disneyland® Resort Paris, gjelder de samme avbestillingsreglene som for en leilighet.
 • Hvis en bestilling inneholder flere forskjellige produkter, gjelder de respektive avbestillingsreglene for hvert produkt.
 • Inneholder bestillingen ferge og overnatting, forbeholder fergearrangøren seg retten til å ta gjeldende ordinærpris for fergen hvis overnattingen blir avbestilt.

 

Tillegg og endringer

 

Leilighet/feriehus/hytte/hotell/leiebil/bro/transfer

Kostnad for endringer, f.eks bytte til annet bosted, annen oppholdsperiode eller navnendring. kr 100,-/endring
Ved endring til en annen oppholdsperiode eller et annet bosted gjelder endringskostnaden frem til 31 dager før avreise for leilighet/feriehus/hytte. For hotell/leiebil/bro/transfer frem til 4 dager før avreise. Deretter likestilles endring med avbestilling og ny bestilling. Endringer kan medføre at prisen endres.

Bestillingen kan endres eller avbestilles uten ekstra omkostninger i løpet av de første 7 dagene fra bestillingsdagen (gjelder ikke fly), forutsatt at det er mer enn 40 dager igjen før avreise. Hvis reisende har betalt depositum skal dette tilbakebetales.
 

Ferge

Regler ved endring Economy/Kampanje Flexi Premium

Endring av navn, adresse, telefonnummer etc.

Ingen avgift.

Ingen avgift.

Ingen avgift.

Endring av rute eller tid for avreise.*

500 kr Endringsavgift.

Ingen avgift.

Ingen avgift.

Endring av type kjøretøy.

Ingen avgift.

Ingen avgift.

Ingen avgift.

Tillegg på en bestilling f.eks. en ekstra lugar uten å endre linje, dato eller avgangstid.

Ny pris beregnes. Ingen avgift.

Ny pris beregnes. Ingen avgift.

Ny pris beregnes. Ingen avgift.

Endringsavgift gjelder pr vei og tilfelle. Ved endring via telefon tillkommer 100 kr /endring, gjelder Flexi- og Premium Endring via vår nettside kan foretas frem til 2 timer før avreise uten kostnad, gjelder Flexi- och Premium. Ved endring til en annen avgangstid/avgangsdag kan prisen endres.

 

Fly

Kostnad for endringer, f.eks navnendring

Forutsatt at flyselskapets regler tillater denne endringen

 

fra kr 495, ‑/+flyselskapets  avgift/billett

Flybilletter er personlige. Navn og dato på flybilletter kan generelt ikke endres. Billetter som på grunn av dette ikke kan brukes, vil ikke bli refundert.

 

Leiebil

Ved bestilling av leiebil gjelder Autoescapes generelle vilkår og de vil bli sendt til reisende sammen med reisedokumentene.

 
 • Bestill til spesialpris, "Pay & Stay". Betales ved bestilling, kan ikke endres eller avbestilles.

 

Endringer før avreise

 • Sembo kan ikke holdes ansvarlig for evt. ombestillinger, tidstabellforandringer eller innstilling av fly/ferge.Reisende er selv ansvarlig for å kontrollere eventuelle tidstabellforandringer før avreisen.

   
 • Sembo forbeholder seg retten til å henvise kunden til et likeverdig eller bedre boalternativ i de tilfeller der det foreligger omstendigheter som vi ikke råder over. Den reisende vil da snarest få beskjed om det nye alternativet. Den reisende har rett til å trekke seg fra avtalen dersom endringen viser seg å være en vesentlig ulempe, i så tilfelle må Sembo bli underrettet om dette innen rimelig tid, slik at han umiddelbart kan få refundert det han har betalt for overnattingsstedet. Hvis endringen innebærer en forverring av situasjonen, er reisende berettiget til prisavslag.

 • Oppstår det, etter at avtalen ble bindende, en kostnadsøkning for Sembo, har Sembo  hvis prisøkningen skyldes endringer i transportkostnader, skatter eller tollavgifter, rett til å øke prisen på reisen med et beløp tilsvarende kostnadsøkningen.

   
 • Både den reisende og Sembo har rett til å trekke seg fra avtalen dersom det, etter at avtalen har blitt bindende for partene, på eller i nærheten av reisemålet eller langs den planlagte reiseruten inntreffer katastrofer, krigshandlinger, generalstreik eller andre viktige hendelser, som vesentlig påvirker gjennomføring av reisen eller forholdene på reisemålet ved det tidspunktet reisen skal gjennomføres. For å avgjøre om hendelsen er av så alvorlig karakter, skal sakkyndige myndigheter rådspørres.

 

Ansvar under reisen

Den reisende er forpliktet til å overholde de ordensregler som gjelder for hotell etc. og oppføre seg slik at medreisende eller andre ikke blir forstyrret. Hvis den reisende på vesentlig måte bryter disse reglene, har Sembo rett til å heve avtalen. Den reisende er ansvarlig for skader forårsaket av uaktsomhet, for eksempel ved å unnlate å følge gjeldende regler og forskrifter.

 

Feil og mangler

Den reisende kan ikke påberope feil hvis Sembo ikke blir underrettet innen 72 timer etter at feilen blir oppdaget. Hvis den reisende forlater boligen uten å underrette Sembo vil reklamasjonsretten bortfalle.

 

Reklamasjon

Reklamasjoner og evt. erstatningskrav skal sendes via brev eller e-post og være Sembo i hende innen 60 dager etter at leieperioden er utløpt . Reklamasjoner som mottas senere vil ikke bli behandlet.


Sembo og den reisende bør forsøke å løse tvister som oppstår i forbindelse med tolkningen eller tillempningen av denne avtalen gjennom forhandlinger. Kommer ikke partene til enighet, kan tvisten prøves for Den allmenne reklamasjonsnemnden.

 

Reisegaranti

Stena Line Travel Group stiller reisegaranti for opptil 40 millioner kroner hos Kammarkollegiet. Du får mer informasjon om reisegarantien på Kammarkollegiets hjemmeside, www.kammarkollegiet.se. Reisende som kun har kjøpt bolig eller transport dekkes ikke av reisegarantien.

 

Annet

Det kan tilkomme en lokal flyplassavgift på flyplassen. Den betales i lokal valuta og kan bli endret på kort varsel. Avgiften innkreves av de respektive lands luftfartsmyndigheter. Sembo kan ikke kontrollere avgiften og refunderer ikke utgiftene.

Det kan tilkomme kostnader for transfer og overnatting ved en eventuell mellomlanding. Sembo er ikke ansvarlig for disse utgiftene og heller ikke for kostnader som kan tilkomme på grunn av endrede flytider.

 

Reisende har selv ansvaret med å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for bagasje hos flyselskapet han skal bruke. Informasjon om ekstra bagasje (mål og vekt) må fremsettes ved bestillingen, og bekreftes avhengig av om det er tilgjengelig plass. Flyselskapene vil vanligvis kreve en kostnad for ekstra bagasje, og betaling foregår ved innsjekking.

 

Sembo er ikke ansvarlig for tapt eller skadet bagasje. Tap- eller skademelding skal gjøres direkte på flyplassen, hvor en skaderapport (såkalt PIR-rapport) skal opprettes.

 

For reisende under 18 år kreves en spesiell attest der formynder gir sitt samtykke til reiseavtalen. I visse tilfeller vil aldersgrensen heves. Den reisende er ansvarlig for å sjekke dette ved bestilling.

 

Miljøavgifter og lokale turistskatter ilegges på visse reisemål. Skatten fastsettes av de lokale myndighetene og betales av reisende direkte til resepsjonen/nøkkelkontoret.

 

Sembo kan ikke gjøres ansvarlig for at restauranter, bassenger osv. er stengt, eller for evt. stengning av veier, butikker, heiser og lignende, som skulle inntreffe etter at informasjonen er publisert og heller ikke for andre hendelser som ligger utenfor Sembos kontroll.

Sembo garanterer ikke at ferieboligene er egnet for allergikere og andre spesielt ømfintlige personer, og vi kan heller ikke garantere at en bolig er handikapvennlig.

Vi reserverer oss mot endringer i valutakurser og åpenbare trykk- og publikasjonsfeil.

 

Personvern

For en forsvarlig behandling og beskyttelse av personopplysninger, følger vi personopplysningsloven (PDA) og de prinsippene for god praksis som gjelder på området.

 

Når du går inn på Sembos nettside for å bestille reise, vil du bli bedt om å oppgi dine personlige opplysninger. Typen personlig informasjon som samles inn er vanligvis navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, og noen ganger også personnummer.

Informasjonen vi samler inn blir brukt til følgende formål: Å kunne tilby en trygg og enkel bruk av nettstedet vårt. Å kunne kommunisere via e-post eller postforbindelse med tilbud og katalogutsendelser.

 

For å kunne tilby et fleksibelt og lettanvendelig nettsted bruker vi cookies. En cookie er en liten mengde data som sendes til din nettleser fra nettserveren på nettstedet du besøker og som lagres på harddisken din. Hvis du ikke er enig i at Sembo lagrer cookies på din datamaskin, må du slå av behandlingen av cookies i nettleseren din.  Dette gjøres i sikkerhetsinnstillingene. Legg merke til at blokkeringen av cookies vil føre til at bestillingen av våre reiser ikke kan bli korrekt gjennomført. I så tilfelle henviser vi deg til vår telefonbestilling på 22 16 51 00.

 

Våre nettsteder inneholder lenker til andre nettsteder på Internett. Vi kan ikke ta ansvaret for forvaltningen av personlig informasjon på disse nettstedene, men oppfordrer besøkende til å dra nytte av de retningslinjer som gjelder for hvert nettsted.

 

Har du spørsmål om vår håndtering av personopplysninger, send en e-post til  sembo@sembo.no, eller skriv til Sembo, Box 1324, 251 13 Helsingborg, Sverige. Du har rett til å be om informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg (en gang per år). Videre kan du alltid kontakte oss dersom du ønsker å korrigere, slette eller blokkere dine personlige data. Av sikkerhetsgrunner vil du da måtte oppgi ditt personnummer. Det vil alltid følge med en klikkbar lenke i våre e-postmeldinger der du kan avbryte utsendelsene.

 

Sembo er behandlingsansvarlig for den personlige informasjonen som samles inn. Vi selger ikke personlig informasjon videre til andre foretak. Men i noen tilfeller deler vi informasjon med leverandører og samarbeidspartnere i forbindelse med reiser.

 

Vern av personopplysninger og personlig integritet har svært høy prioritet i Sembo.  Vi beskytter omhyggelig personlige opplysninger mot uautorisert tilgang, tap eller forfalskning.

 

Sembo kan oppdatere og endre disse retningslinjene.  Vi anbefaler derfor at du regelmessig sjekker om det er foretatt endringer før personlig informasjon oppgis.