Finn og bestill

Vilkår

1. Generelt

Følgende vilkår gjelder fra og med 30. juni 2017.

Ved å bruke Extra-programmet erklærer du å ha lest og akseptert disse betingelsene.
 

Stena Line forbeholder seg retten til å kunne gjøre endringer i Extra-programmet. Slike endringer kan inkludere, men er ikke begrenset til, opptjening av poeng, bruk av poeng, og tredje parts deltakelse i programmet. Stena Line reserverer seg også retten til å kunne avslutte programmet. I alle tilfeller vil du bli varslet minst fire uker på forhånd. Stena Line er ikke ansvarlig for eventuelle tap som oppstår på grunn av endring eller kansellering av programmet.

1.1. Bestemmelsene som fastsettes, og som det refereres til, i disse vilkårene, gjelder for medlemskapet ditt i Extra-programmet (videre omtalt som «Extra»).

 

1.2. Ved å registrere deg som medlem i Extra samtykker du i disse vilkårene.

 

1.3. Extra forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt å endre disse vilkårene. Slike endringer kan omfatte, men er ikke begrenset til, innholdet i Extra-programmet, fordelene eller betingelsene for rabatter eller bruk av poeng. Tredjeparts deltakelse samt annen informasjon som vises på Mine sider, kan endres på et hvilket som helst tidspunkt.

 

1.4. Extra vil informere medlemmene sine om relevante endringer i disse vilkårene. Informasjonen formidles i minst én av Extras eller Stena Lines kommunikasjonskanaler, men hovedsakelig gjennom Mine sider og per e-post. Fra den datoen som er oppført for endringene, har slike endringer forrang for tidligere vilkår.

 

1.5. Extra forbeholder seg også retten til å avvikle tilbudet fullstendig. I så fall varsler Extra deg om dette minst fire uker på forhånd. Verken Extra eller Stena Line kan holdes ansvarlig for skader som oppstår som følge av endringer i, eller avvikling av, dette programmet.

 

1.6. Med unntak av ansvar som spesifikt er fastsatt i gyldige utgaver av disse vilkårene, påtar verken Extra eller Stena Line seg ansvar, og skal ikke holdes ansvarlig, for skader, tap eller kostnader medlemmet pådrar seg. Dessuten er verken Extra, Stena Line eller tilknyttede selskaper ansvarlig for kostnader, tap eller skader andre pådrar seg.

 

2. Medlemskap

2.1. Poeng kan tjenes opp og løses inn på alle Stena Line-ruter som omfattes av tilbudet.

 

2.2. Bare enkeltpersoner kan søke om å melde seg inn i Extra. For å unngå tvil presiserer vi at vi ikke godtar verken bedrifter eller organisasjoner som medlemmer. Medlemmer kan bare tjene opp og løse inn poeng til personlige formål. 

 

2.3. Alle enkeltpersoner som er fylt 18 år og har bostedsadresse i et land der det tilbys medlemskap i programmet, kan registrere seg på stenaline.no/extra. Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til andre. Det er gratis å søke om medlemskap i Extra.

 

2.4. Søkere må oppgi en gyldig e-postadresse. Ved å melde seg inn samtykker medlemmer i at Stena Line kan sende e-post, tekstmeldinger og push-varslinger via mobilappen med saldooppdateringer, nyheter om programmet, nyhetsbrev og andre tilbud fra Stena Line og tilknyttede selskaper.

 

2.5. Medlemmer identifiseres ved hjelp av medlemsnummeret de får fra Extra.

 

2.6. Medlemmet har selv ansvar for å endre opplysningene sine gjennom Mine sider.

 

2.7. Mine sider inneholder en oversikt over poengsaldoen og hvor mange poeng som er opptjent og brukt. Poengene er opptjent når turen er fullført.

 

2.8. Det finnes tre måter et medlemskap kan bli kansellert på:

I. Du kan selv når som helst avslutte medlemskapet ditt. Dette kan du gjøre via Mine sider eller ved å sende en skriftlig utmeldelse til Extra. Ubrukte poeng går tapt umiddelbart når medlemskapet avsluttes. 
II. Hvis et medlem ikke opparbeider seg poeng i løpet av en periode på to år, forbeholder Extra seg retten til å avslutte medlemskapet ensidig.
III. Ved svindel, at du oppgir ufullstendig eller feilaktig informasjon, at du ikke overholder de fastsatte vilkårene, at du misbruker rettighetene knyttet til medlemskapet eller på andre måter skader Extra, Stena Line eller tilknyttede selskaper, har Extra rett til umiddelbart å avslutte medlemskapet ditt og fjerne alle opptjente poeng.

 

3. personopplysninger

3.1. 3.1. Stena Line står ansvarlig for alle data og opplysninger som samles inn. For at dataene skal sikres og administreres på riktig måte, følger vi Loven om behandling av personopplysninger og gjeldende personvernpraksis..

 

3.2. Stena Line kommer ikke til å selge personopplysningene dine til tredjeparter, men vi forbeholder oss retten til å bruke dataene dine til markedsføringsformål. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre markedsføringen vår og sørge for at informasjonen er interessant og relevant for kundene våre. For å sjekke om du har glede av det vi sender deg, registrerer vi om du åpner e-poster fra oss, og om du klikker på noen av lenkene. Dataene som samles inn, brukes internt i Stena Line. I Stena Lines retningslinjer for personopplysninger finner du mer informasjon om hvilke typer personopplysninger vi samler inn, og hvordan vi bruker dem. Databehandleren samler inn, behandler og bruker personopplysningene til Extra-medlemmer utelukkende i forbindelse med Extra.

 

4. opptjening av poeng

4.1. Poeng er gyldige fra den datoen de tjenes opp, gjennom inneværende år og ut neste kalenderår (1.januar–31.desember). Utløpte poeng trekkes automatisk fra kontoen din den siste dagen i desember.

 

4.2. Extra bestemmer hvilke billetter, pakker og produkter om bord som kvalifiserer til opptjening av poeng. Stena Line forbeholder seg retten til når som helst å endre poengraten for billetter, pakker og produkter om bord.
Du kan samle Extra-poeng for turer og forhåndsbestilte arrangementer om bord.
Du kan samle poeng for kvalifiserte kjøp om bord under forutsetning av at Extra-kortet ditt skannes når du foretar kjøpet.
Du tjener ikke opp poeng for:
1. bestillinger der medlemsnummeret ikke har blitt oppgitt før turen
2. kjøp om bord etter at turen er fullført
3. bestillinger som er finansiert av poeng
4. kjøp av produkter om bord til medlemspris
5. kjøp av sigaretter og tobakk

 

4.3. Blue-medlemmer tjener opp fem poeng per euro de bruker. For Gold-medlemmer er raten ti poeng per euro. Stena Line forbeholder seg retten til å innføre andre poengrater eller fjerne opptjeningen av poeng for produkter med elementer fra tredjeparter, som for eksempel pakker som inneholder tjenester eller transport fra samarbeidspartnere.

 

4.4. Medlemmer har bare rett til å tjene opp poeng på turer de gjennomfører personlig.

 

4.5. For å tjene opp poeng må du oppgi medlemsnummeret ditt når du bestiller turer. Hvis du foretar bestillingen på nettet, sikrer du at medlemsnummeret ditt registreres, ved å logge på Extra-kontoen din før du legger inn bestillingen. Hvis du bestiller ved å ringe kundesenteret vårt, må du oppgi medlemsnummeret ditt før bestillingen registreres.

 

4.6. Ved bestillinger som omfatter ti personer eller flere, gjelder egne priser og grupperabatter, og for slike bestillinger opparbeider du deg ikke poeng.

 

5. bruk av poeng 

5.1. Poeng kan løses inn kun på bestillinger som foretas direkte hos Stena Line.

 

5.2. Poeng kan ikke byttes mot kontanter.

5.3. Poeng kan løses inn kun av kontoeieren og kan ikke overføres til andre.

5.4. Poeng kan brukes til å finansiere hele eller deler av kvalifiserte Stena Line-turer. Stena Line avgjør hvilke turer og ruter som er kvalifisert for innløsing av poeng, og de kvalifiserte turene og rutene kan endres på et hvilket som helst tidspunkt. Poeng kan ikke løses inn for kjøp om bord, produkter til medlemspris, pakker eller gruppe- eller fraktbestillinger.

5.5. Medlemmer står alene ansvarlig for å overholde lokale skatteregler for bruk av poeng.

5.6. 1 poeng = 1 eurocent.

 

6. nivåer

6.1. Du starter som Blue-medlem. Medlemskapet fornyes automatisk hvert år. Når du har tjent over 6250 poeng, blir du oppgradert til Gold-medlem. Gold-medlemskapet er gyldig i tolv måneder etter oppgraderingen. For å beholde Gold-medlemskapet må du tjene opp 12 500 poeng i løpet av en periode på tolv måneder etter oppgraderingen. Hvis du tjener opp mindre enn dette i denne perioden, går medlemskapet automatisk tilbake til Blue-nivå.

 

7. GENERELLE VILKÅR FOR BESTILLINGER OG REISER

7.1. Alle bestillinger er underlagt vilkårene som gjelder for det aktuelle produktet fra Stena Line.
Hvis du ønsker mer informasjon om Extra, kan du se «Ofte stilte spørsmål» eller sende en e-post til info.no@stenaline.com.

 

Velkommen om bord!