Priser for grupper for reiser fra Gøteborg til Frederikshavn og Halmstad til Grenaa