Vilkår og betingelser for lading av elektriske kjøretøy

Passasjer/bruker

 

 • Er ansvarlig for at kjøretøyet vedlikeholdes og er i god stand slik at det oppfyller kravene i de relevante EU-forordningene og -direktivene, og skal være ansvarlig for alle tap, skader eller utgifter som oppstår som følge av manglende overholdelse av dette.
 • Garanterer at ingen eksperimentelle og/eller modifiserte kjøretøy vil bli presentert for lading om bord og vil være ansvarlig for alle tap, skader eller utgifter som oppstår i tilfelle manglende overholdelse.
 • Er ansvarlig for å oppgi nøyaktig informasjon og dokumentasjon angående kjøretøyet, i forhold til og inkludert, men ikke begrenset til, tilstand, opprinnelse, vedlikehold osv., og skal være ansvarlig for alle tap, skader eller utgifter som oppstår som følge av eventuelle unøyaktigheter.
 • Er ansvarlig for å følge instruksjonene og utvise rimelig forsiktighet ved bruk av ladestasjonen, og skal være ansvarlig for alle tap, skader eller utgifter som oppstår som følge av svikt i overholdelsen av dette.
 • Påtar seg å varsle mannskapet i tilfelle han/hun oppdager feil og/eller problemer ved bruk av ladestasjonen.
 • Samtykker i å bruke kablene levert av transportørens mannskap.

(Brukeren forplikter seg til å betale alle gjeldende gebyrer for ladetjenesten som tilbys.)

 

Transportør

 

 • Er ikke ansvarlig for potensielle forstyrrelser, forsinkelser, feil, internettforstyrrelser og/eller andre hindringer som påvirker bruken og funksjonaliteten til ladestasjonene.
 • Er ikke ansvarlig for indirekte, tilfeldige og/eller følgetap som oppstår som følge av eller forbundet med bruk av ladestasjoner.
 • Har rett til å avbryte, suspendere eller avslutte leveringen av ladetjenesten så lenge som nødvendig og av hvilken som helst grunn, for eksempel nødvendig vedlikehold, strømsystem og strømstyring og/eller i tilfelle feilfunksjon.
 • Har rett til å be om informasjon eller dokumentasjon som kreves for vurdering av kjøretøyets egnethet for lading, inkludert, men ikke begrenset til bevis på opprinnelse.
 • Har rett til å nekte etter eget skjønn å levere ladetjenesten hvis kjøretøyet av fraktføreren anses å være uegnet for lading om bord og/eller av enhver grunn relatert til sikkerhet og/eller for å sikre overholdelse av gjeldende forskrifter.
 • Har rett til å iverksette nødvendige tiltak for å forhindre eller begrense potensielle skader/tap som oppstår som følge av eller forbundet med bruken av ladestasjonene.
 • Er ansvarlig for å levere kablene til brukerne for lading av kjøretøyene deres.

Ellers vil Stena Line sine forretningsvilkår gjelde for bestillingen.