Koster det noe å bli medlem?

Ingen avgifter påløper for å bli medlem av Extra, og påmelding er gratis på nett.

 

Hvis du velger påmelding via SMS, blir du belastet den vanlige nettverksavgiften når du sender en tekstmelding. Hvis du sender tekstmeldingen mens du er om bord skipene våre til sjøs, bruker vi Telenor Maritime som vårt nettverk om bord. Telenor Maritime-kostnaden er gitt av din lokale telefonoperatør. 

 

Du blir kun belastet for tekstmeldinger du sender, ikke for tekstmeldinger du mottar der medlemsnummeret ditt er inkludert.