Finn pris & book

Forsikringer


Hvilket lands lover gjelder for denne polisen?

Dersom ikke annet er avtalt, er det norsk lov som gjøres gjeldende. I tilfelle tvist vedrørende denne polisen, er det norsk rett som har rett til å utøve jurisdiksjon.