Finn pris & book

Spørsmål FØR reisen


Taxfree-kvote & tollregler danskebåten | Stena Line

Følgende varer kan innføres toll- og avgiftsfritt (taxfree) til Norge dersom en har vært ute av Norge i 24 timer:


Alkoholholdige drikker

Reisende som har fylt 18 år kan innføre:
Enten 3 liter vin og alkoholholdige drikkevarer t.o.m. 22 volumprosent alkohol (4 flasker à 0,75 liter) og 2 liter øl som inneholder mer enn 2.5 t.o.m. 4.75 volumprosent alkohol. Eller 5 liter øl inntil 4.75 volumprosent alkohol.

Reisende som har fylt 20 år kan innføre: Enten 1 liter brennevin med inntil 60 volumprosent alkohol, 1.5 liter vin inntil 22 volumprosent alkohol (2 flasker à 0,75 liter) og 2 liter øl inntil 4.75 volumprosent alkohol. Eller 3 liter vin (4 flasker à 0,75 liter) og 2 liter øl. Eller 5 liter øl.


OBS! Fra 01.07.2014 lar den nye kvoten deg bytte tobakskvoten med 1,5 liter vin eller øl i tillegg. Kjøper du ikke tobakk kan du for eksempel kjøpe opptil: 

-1 liter brennevin, 3 liter vin og 2 liter øl.
-Eller 4,5 liter vin og 2 liter øl.
-Eller 6,5 liter øl.


Som før kan vinkvota byttes i øl, liter for liter, men ikke omvendt. 4,5 liter vin, tilsvarende seks vanlige flasker er altså maks vinkvote. 
Sprit får du ikke kjøpt mer enn én liter av uansett, og alkoholkvoten kan ikke byttes inn i mer tobakk.


I tillegg kan den reisende medbringe inntil 4 liter vin eller 4 liter brennevin som er kjøpt i beskattet stand i utlandet og som fortolles ved ankomsten til Norge.

 

Eksempler på avgiftsfrie kvoter

 

Eksempler uten tobakk:
taxfree eksempel 1
- 1 liter brennevin, 3 liter vin (4 flasker) og 2 liter øl (6 x 0,33).

 

taxfree eksempel 2
- 4,5 liter vin (6 flasker) og 2 liter øl (6 x 0,33).
- 6,5 liter øl (19 x 0,33)

 

Eksempler med tobakk:
taxfree eksempel 3
-
1 liter brennevin + 1,5 liter vin (2 flasker) + 2 liter øl (6 x 0,33)
  + 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus), og 200 blad sigarettpapir.

 

taxfree eksempel 4
- 3 liter vin (4 flasker) + 2 liter øl (6 x 0,33)
  + 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus), og 200 blad sigarettpapir.

- 5 liter øl (15 x 0,33)
  + 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus), og 200 blad sigarettpapir.

 

Tobakk og sigaretter:

Reisende som har fylt 18 år kan innføre:
200 stk. sigaretter eller 250 gr andre tobakksvarer, samt 200 blad sigarettpapir For toll- og avgiftsfri innførsel må den reisende kunne dokumentere at man har oppholdt seg minst 24-timer utenfor landets grenser. Dispensasjon er gitt ved 23-timers reise tur /retur Norge - Danmark. 

Kjøtt og landbruksvarer

Inntil 10 kg kjøtt/flesk, fjærkre og bearbeidede kjøttvarer kan innføres fra EØS-land (unntatt Island og Liechtenstein), forutsatt at varene er merket med gyldig stempelmerke fra eksportlandet. Totalt kan det innføres inntil 10 kg landbruksvarer (frukt, grønnsaker, bakervarer, meieriprodukter og lignende). Nærmere opplysninger gis ved Landbruksdepartementet eller Tollvesenet.

Andre varer

Det er lov å medbringe "andre varer" ervervet under opphold i et annet land, til en samlet verdi av inntil NOK 6 000,- pr. person.

Reisevaluta

Ved utreise fra Norge kan man fritt ta med seg inntil NOK 25 000,- pr. person i norsk eller utenlandsk valuta. Inntil NOK 125 000,- pr. person kan deklareres hos Tollvesenet før utførsel.

 

Se Toll.no for mer informasjon. Du har også mulighet til å fortolle varer selv gjennom Kvoteappen.