Finn pris & book

Spørsmål OM BORD


Har jeg mobildekning om bord på Stena Saga?

Stena Saga kobler seg på satelittnettverk som sørger for at du har dekning under hele reisen. På deler av reisen har du dekning via de vanlige operatørene. Vi gjør oppmerksom på at når satelittnettverket, eller danske/svenske nettverksoperatører benyttes (du ser på telefonen hvilken operatør du har til enhver tid), vil du bli belastet med de respektive operatørenes priser.

 

Husk at reglene om fri roaming innen EU ikke gjelder om bord, da vi kjører på internasjonalt farvann.