Finn pris & book

Spørsmål OM BORD


Ordensregler

For at våre passasjerer skal ha en best mulig opplevelse om bord har vi et sett med ordensregler.

- Passasjerer som opptrer forstyrrende, personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, personer som opptrer truende og utviser uansvarlig atferd, kan tas i forvaring av skipets mannskap.

- Passasjerer som gjennom sine handlinger har forårsaket skade på skipet gjennom hærverk, tyveri eller annen skadegjørende handling er erstatningspliktige for skadene og blir anmeldt til politiet.

- Skade på fartøyets sikkerhetsutstyr er strengt forbudt.

- Røyking kan skje på dekk og på spesielt anviste områder om bord. Hvis røyking har funnet sted i lugaren, innebærer dette en erstatningsplikt som skal betales i informasjonsskranken. Røykvarslere i lugarene må ikke tildekkes.

- Passasjerer må ta hensyn til andre medpassasjerer om bord. Ved bruk av eget musikkanlegg på lugaren, på en måte som er forstyrrende for andre, har mannskapet rett til midlertidig å ta musikkanlegget i forvaring og returnere dette til passasjeren før skipet ankommer destinasjonshavnen.

- Det er forbudt i passasjerområder, herunder lugarer, å bruke elektriske apparater for matlaging eller å tenne stearinlys. Mannskapet har rett til midlertidig å ta utstyret i forvaring og returnere dette til passasjeren før skipet ankommer destinasjonshavnen.

- Det er forbudt å konsumere medbrakt mat i skipets restauranter, unntakene er barnemat og dersom passasjeren er avhengig av spesiell diett.

- Ledere av ungdomsgrupper er ansvarlige for gruppen om bord. Gruppelederen må samarbeide med mannskapet og følge deres instruksjoner ved ordensforstyrrelse.