Finn pris & book

Personvernretningslinjer for Stena Lines lojalitets-klubber


1. Innledning

Vi, Stena Line Scandinavia AB, organisasjonsnummer 556231-7825 (“ Stena Line”), er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Alle henvisninger til “vi”, “ oss” eller “vår” i disse personvernretningslinjene skal forstås som en henvisning til Stena Line. Kontaktopplysningene våre er oppgitt bakerst i disse personvernretningslinjene. Vi respekterer personvernet ditt og forplikter oss til å beskytte personopplysningene dine.

Lojalitetsklubbene våre, Extra Blue, Extra Gold og Business Traveller, omtales heretter kollektivt som “lojalitetsklubbene”.

 

De følgende nettstedene omtales som våre “nettsteder”:

https://www.stenaline.se/https://www.stenaline.no/,https://www.stenaline.dk/,https://www.stenaline.cz/,
https://www.stenaline.de/,https://www.stenaline.ee/,https://www.stenaline.es/,https://www.stenaline.fi/,
https://www.stenaline.fr/,https://www.stenaline.co.uk/,https://www.stenaline.ie/,https://www.stenaline.it/,
https://www.stenaline.lt/,https://www.stenaline.lv/,https://www.stenaline.nl/,https://www.stenaline.pl/,
https://www.stenaline.ru/https://www.stenalinetravel.com/, https://www.stenalineshopping.se, https://www.stenalineshopping.no

 

Nettstedene og våre andre kommunikasjonsgrensesnitt (e-post, telefon, kundestøtte, sosiale medier, chat og papirskjemaer) som du bruker i forbindelse med lojalitetsklubbmedlemskapet, omtales heretter som våre “ lojalitetsklubbtjenester”.

 

2. Virkeområde for personvernretningslinjene

Disse personvernretningslinjene gjelder for vår behandling av dine personopplysninger når du er medlem av en av lojalitetsklubbene våre og benytter deg av våre lojalitetsklubbtjenester. Disse personvernretningslinjene inneholder blant annet informasjon om formålene for vår behandling av personopplysningene dine, hvem vi deler dem med, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med personopplysningene dine.

Hvis du ønsker å få informasjon om behandlingen vår av personopplysninger når du er kunde eller besøkende på nettstedet, ber vi deg lese Stena Lines personvernretningslinjer for bestillende kunder og besøkende på nettstedet Privacy Policy .

For informasjon om hvordan vi håndterer informasjonskapsler, se våre Cookie Policy .

 

3. Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Stena Line behandler følgende kategorier av personopplysninger:

(a) Navn

(b) Fødselsdato

(c) Kjønn

(d) Kontaktopplysninger (adresse, fast- og/eller mobiltelefonnummer og e-postadresse)

(e) Opplysninger om lojalitetsklubbmedlemskapet (type medlemskap (Extra Blue, Extra Gold eller Business Traveller), medlemsnummer, medlemskapets varighet, medlemsnivå og poengsaldo)

(f) Passord

(g) Transaksjonshistorikk (dato, transaksjonstype, transaksjonsdetaljer og opptjente poeng)

(h) Bestillingshistorikk

(i) Nettstedsinformasjon basert på IP-adressen din

(j) Nettleserinformasjon (nettleserversjon), og

(k) Arbeidsgiveren og stillingen din (for jobbreisende).

 

4. Hvor samler vi inn personopplysningene dine fra?

Stena Line samler inn personopplysninger direkte fra deg når du registrerer deg som medlem i en av våre lojalitetsklubber, når du bruker våre lojalitetsklubbtjenester, når du bestiller en reise, når du gjennomfører en transaksjon som gjør at du tjener opp medlemspoeng, eller når du bruker opptjente medlemspoeng som betaling.

Stena Line samler også inn personopplysninger fra reisebyråer som har fått instruks fra deg om å videreformidle personopplysningene dine til oss. Opplysningene oppbevares i det landet der reisebyrået lagrer personopplysningene.

 

5. Hva skjer hvis du ikke gir oss personopplysningene dine?

For at du skal bli og være medlem i lojalitetsklubben(e) vår(e), er det en nødvendig forutsetning at du gir oss personopplysningene som er angitt i punkt 3 over. Hvis du ikke gir oss personopplysningene, kan vi ikke tilby deg medlemskap i lojalitetsklubben(e) vår(e).

 

6. For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine, og hva er det rettslige grunnlaget for slike behandlingsaktiviteter?

Stena Line behandler personopplysningene dine for formålene som er beskrevet under. For hvert av formålene må Stena Line ha et rettslig grunnlag. Et rettslig grunnlag kan f.eks. være (i) at behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av en kontrakt du er part i, eller (ii) at Stena Line eller en tredjepart har en legitim interesse av å behandle personopplysningene som ikke overskygges av din interesse av ikke å få personopplysningene dine behandlet. Det rettslige grunnlaget

 

Stena Line baserer seg på, er angitt under hvert av formålene som er listet opp nedenfor.

 

(a) Tilby medlemskap i Extra-lojalitetsklubbene

Stena Line bruker navn, kontaktopplysninger, informasjon om lojalitetsklubbmedlemskap, transaksjonshistorikk og bestillingshistorikk til å administrere ditt medlemskap, dine opptjente og brukte poeng og medlemsnivået ditt og for å yte våre kontraktsfestede lojalitetsklubbtjenester i samsvar med vilkårene for Extra-lojalitetsprogrammet. Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg.

 

(b)Tilby medlemskap i Business Traveller-lojalitetsklubben

Stena Line bruker navn, kontaktopplysninger, informasjon om lojalitetsklubbmedlemskap, transaksjonshistorikk og bestillingshistorikk samt informasjon om arbeidsgiver og stilling til å administrere din arbeidsgivers medlemskap, opptjente og brukte poeng og medlemsnivå og for å yte våre kontraktsfestede lojalitetsklubbtjenester i samsvar med avtalen om medlemskap i Business Traveller-programmet. Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på vår legitime interesse.

 

(c) Tilby lojalitetsklubbtjenestene våre

Stena Line bruker navn, kontaktopplysninger og informasjon om lojalitetsklubbmedlemskap, arbeidsgiver og stilling til å kommunisere med deg når du bruker våre lojalitetsklubbtjenester. Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på vår legitime interesse.

 

(d) Forbedre lojalitetsklubbtjenestene våre

For å kunne forbedre våre lojalitetsklubbtjenester (rette opp feil, raskt og enkelt identifisere og løse konverteringsproblemer på nettstedet, endre grensesnittet slik at du enkelt kan få tilgang til informasjonen du leter etter, eller fremheve relevante tilbud på nettstedet) bruker vi navn, kontaktopplysninger, nettstedsinformasjon basert på IP-adresse, nettleserinformasjon, informasjon om lojalitetsklubbmedlemskap og transaksjonshistorikk for å få statistikk om måten du bruker tjenestene våre på. Vi gjør dette ved å analysere bruken din av tjenestene våre. Når vi bruker personopplysningene dine til å forbedre lojalitetsklubbtjenestene våre, bruker vi dem i aggregert form, i den utstrekning dette er mulig. Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på vår legitime interesse.

 

(e) Forhindre misbruk av lojalitetsklubbtjenester

I den utstrekning det er nødvendig, kan vi bruke navn, kontaktopplysninger og medlemsnummer (alt etter hva som er relevant i den enkelte sak) for å forhindre misbruk og bedrageri. Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på vår legitime interesse.

 

(f) Gi tilbud, rabatter og oppgraderinger basert på kjøpet ditt

Vi bruker også navn, kontaktopplysninger og informasjon om lojalitetsklubbmedlemskap for å gi deg tilbud, rabatter og oppgraderinger basert på kjøp du foretar i tilknytning til lojalitetsklubbmedlemskapet ditt. Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på vår legitime interesse.

 

(g) Direkte markedsføring

Vi bruker navn, kontaktopplysninger og informasjon om lojalitetsklubbmedlemskap i den utstrekning du har gitt oss slike personopplysninger ved bruk av lojalitetsklubbtjenestene våre, for å sende nyhetsbrev, tilbud og relevant informasjon om lojalitetsklubbtjenestene våre. Vi sender dette til deg via e-post, tekstmelding og andre former for elektronisk kommunikasjon. Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på vår legitime interesse.

Du har til enhver tid rett til å angi at du ikke ønsker å motta direkte markedsføring, som beskrevet i punkt 6 (f)- (g). Hvis du gjør dette, vil Stena Line ikke lenger sende deg slik direkte markedsføring.

 

(h) Håndtering av klager og forsvar mot og/eller fremsetting av rettslige krav

Vi bruker personopplysninger bare i den utstrekning det er relevant i den enkelte sak, i forbindelse med håndtering av klager eller forsvar mot og/eller fremsetting av rettslige krav. Denne behandlingen er basert på vår legitime interesse.

 

7. Hvem deler vi personopplysningene dine med?

For å oppfylle formålene som er angitt over, deler Stena Line personopplysningene dine med følgende mottakere.

(a) Stena Rederi AB

(b) Stena Line Travel Group AB

(c) Stena Line Ltd.

(d) Stena Line Irish Sea Ferries Ltd.

(e) Stena Line BV

(f) Stena Line GmbH & Co. KG

(g) Stena Line Danmark A/S

(h) Stena Line Norge AS

(i) Stena Line Polska sp.z o.o.

(j) UAB Stena Line

(k) SIA Stena Line

(l) Annonserings- og retargetingplattformer som Google Adwords, Youtube og Facebook

(m) Tjenesteleverandører vi engasjerer for å yte tjenester til deg, som netthoteller, leverandører av mailing-tjenester, leverandører av analysetjenester, leverandører av informasjonsteknologi, arrangementstjenester osv.

 

8. Blir personopplysningene dine overført til land utenfor EU/EØS?

Stena Line kan overføre noen av personopplysningene dine til landene utenfor EU/EØS som er listet opp nedenfor. Dersom det ikke er blitt fastslått av EU-kommisjonen at et land på listen nedenfor sikrer et tilstrekkelig nivå av beskyttelse for personopplysningene dine, vil vi gi en beskrivelse av beskyttelsestiltakene vi har implementert, eller det rettslige grunnlaget vi baserer oss på, for å sikre at overføringen av personopplysningene dine er i samsvar med EUs regelverk om vern av personopplysninger.

 

Land: USA

Beskyttelsestiltak:  The European Commission’s Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data (2010/87/EU)

 

Du kan få en kopi av beskyttelsestiltaket eller -tiltakene som er beskrevet over, ved å henvende deg til vår personvernansvarlig. Kontaktopplysninger er oppgitt i punkt 11 i disse personvernretningslinjene.

 

9. I hvor lang tid lagrer vi personopplysningene dine?

 

Formål

Type personopplysninger

Lagringsperiode

Tilby medlemskap i lojalitetsklubbene Extra og/eller Business Traveller

Navn, fødselsdato, kjønn, kontaktopplysninger, informasjon om lojalitetsklubbmedlemskap, passord, transaksjons- og bestillingshistorikk, arbeidsgiver og stilling

Så lenge du er registrert som medlem i en av våre lojalitetsklubber.

Forbedre lojalitetsklubbtjenestene våre

Nettstedsinformasjon basert på IP-adresse og nettleserinformasjon

I 26 måneder etter at du har brukt våre lojalitetsklubbtjenester.

Håndtering av klager og forsvar mot og/eller fremsetting av rettslige krav

Personopplysninger som er relevante i forbindelse med behandling av klager som gjelder lojalitetsklubbene, eller forsvar mot og/eller fremsetting av rettslige krav

Så lenge det med rimelighet kan anses at personopplysningene dine er nødvendige med henblikk på forsvar mot og/eller fremsetting av rettslige krav (dette vil som regel være en varighet som tilsvarer den relevante lovfestede maksimale lagringsperioden).

 

 

10. Hvilke rettigheter har du?

Nedenfor finner du et sammendrag av rettighetene du har i henhold til det europeiske regelverket om vern av personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene kostnadsfritt ved å sende en e-post eller et brev til kontaktadressene som er oppgitt nederst i dette dokumentet. Du kan også bruke kontaktskjemaet som er tilgjengelig på nettstedet.

 

Som lojalitetsklubbmedlem har du til enhver tid mulighet til å fjerne eller korrigere opplysningene vi har om deg. Du kan endre opplysningene dine ved å klikke på linken til “Min profil” etter at du har logget deg inn på lojalitetsklubbmedlemssiden din på nettstedet. Hver gang du mottar en e-post, kan du også følge en link til den personlige profilen din for å oppdatere opplysningene dine. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål angående rettighetene dine (se kontaktopplysningene nederst i disse personvernretningslinjene).

 

Merk at Stena Line alltid vil vurdere anmodninger om utøvelse av en rettighet for å fastslå om de er gyldige. Ingen av rettighetene som er listet opp nedenfor, er absolutte, og visse unntak kan gjelde. 

 

I tillegg til rettighetene som er nevnt under, har du til enhver tid rett til å innklage Stena Lines behandling av personopplysningene dine til en tilsynsmyndighet. 

 

(a) Rett til innsyn.
På forespørsel har du rett til å motta en kopi av personopplysningene dine som behandles av Stena Line, samt ytterligere informasjon om Stena Lines behandling av personopplysningene dine. 

 

(b) Rett til korrigering.
Du har rett til å få personopplysningene dine korrigert og/eller komplettert dersom de er uriktige eller ufullstendige.

 

(c) Rett til sletting.
Du har rett til å be Stena Line om å slette personopplysningene dine uten unødig opphold under følgende omstendigheter:

- personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forbindelse med formålene de ble samlet inn og behandlet for,
- du trekker tilbake samtykket ditt til en behandlingsaktivitet, og det foreligger ikke noe annet rettslig grunnlag for behandlingen,
- du fremsetter en gyldig innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine,
- personopplysningene er blitt ulovlig behandlet, eller
- personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

 

(d) Rett til å begrense behandlingen.
Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses under følgende omstendigheter:

- personopplysningenes nøyaktighet er gjenstand for granskning, 
- behandlingen er ulovlig eller ikke lenger nødvendig sett i forhold til formålene for behandlingen, men du motsetter deg sletting av personopplysninger og ber om begrensning i stedet,
- Stena Line trenger ikke lenger personopplysningene, men du trenger dem for å kunne fremsette, gjøre gjeldende eller forsvare deg mot rettslige krav, eller
- du har fremsatt en innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine, og gyldigheten av denne innsigelsen er under vurdering. 

 

(e) Rett til dataportabilitet.
Under visse omstendigheter har du rett til å motta personopplysningene som gjelder deg, og som du har gitt til Stena Line, med henblikk på å overføre disse til en annen tjenesteleverandør, dersom behandlingen av personopplysningene er basert på ditt samtykke eller oppfyllelsen av en kontrakt. 

 

(f) Generell innsigelsesrett.
Du har en generell rett til når som helst å fremsette en innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine som er basert på Stena Lines legitime interesser. Hvis du fremsetter en slik innsigelse, må vi godtgjøre at vi har tvingende, legitime grunner til å foreta slik behandling, eller at vi trenger personopplysningene for å kunne fremsette, gjøre gjeldende eller forsvare oss mot rettslige krav. 

 

(g) Rett til å fremsette innsigelse mot direkte markedsføring.
Du har rett til når som helst å fremsette en innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine som har direkte markedsføring som formål. Hvis du gjør dette, kan Stena Line ikke lenger behandle personopplysningene dine for slike formål. 

 

11. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?

Du kan kontakte oss via følgende kommunikasjonskanaler:

Hovedkontor:

Adresse: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Sverige

Telefon: (+46) 770 - 57 57 00

E-post: info.se@stenaline.com

 

Nasjonalt datterselskap (som behandler opplysninger på vegne av Stena Line):

Stena Line Norge AS
PB 764, Sentrum
0106 Oslo


Telefon: 915 02010
E-post: info.no@stenaline.com

Merk at vi har utnevnt en såkalt personvernansvarlig som du kan kontakte hvis du har noen spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine. Du kan kontakte Wiebke Jensen, vår personvernansvarlig, på dpo@stenaline.com.