Kan barn og ungdom reise uten tilsyn av voksne?

Alle under 18 år må reise sammen med en forelder eller verge som er over 18, med unntak av når betingelsene nedenfor er oppfylt.

 

Ved reiser mellom Sverige og Danmark kan ungdom på 16 og 17 år reise uten en forelder eller verge ved fremvisning av en utfylt utskrevet ansvarsfraskrivelse (fra en forelder eller verge) samt et gyldig ID-dokument.

 

 Ved reiser på Irskesjøen kan ungdom på 16 og 17 år reise uten en foreldre eller verge over 18 år, men må fremvise en fullmakt fra en forelder eller verge.