Er havnene og fergene deres tilgjengelige for passasjerer med redusert mobilitet?

Nesten alle Stena Lines havner og ferger er tilrettelagt for rullestolbrukere og passasjerer med redusert bevegelsesevne. Noen ferger og noen overfarter kan ha en begrensning på antall gjester i rullestoler og gjester som bruker mobilitetshjelp på reise. Selvfølgelig er vi alltid glade for å kunne lage ordninger for alle som trenger hjelp til å komme ombord eller gå i land i havnene eller mens de er ombord på skipene våre, og våre medarbeidere er opplært til bistå etter behov. HHvis du har en funksjonshemning, nedsatt bevegelsesevne eller andre funksjonsnedsettelser, kan du opplyse oss om dine spesifikke krav, men da minst 48 timer før reisen via e-post eller telefon. Vi kan kreve at du reiser med en ledsager dersom dette er viktig av sikkerhetsgrunner, dersom du ikke kan bidra til din egen evakuering fra fergen, om du trenger assistanse for å bli løftet, om du trenger assistanse med personlig pleie eller om du ikke kan forstå sikkerhetsinstruksjoner. Dersom dette er tilfelle, vil det ikke påløpe noen ekstra avgift for ledsageren.

 

Førerhunder og assistansehunder har rett til gratis reise og full tilgang til alle passasjerdekk på alle Stena Lines ruter og ferger. Alle lede- og assistansehunder må ha de nødvendige papirene ved innsjekking i havnene og må ha de korrekte seletøy og jakker hele tiden underveis på reisen.

 

FORORDNING (EU) NR. 1177/2010 FRA EU-PARLAMENTET OG FRA RÅDET av 24. november 2010 angående rettighetene til passasjerer mens de reiser på havet og i innlandske vannveier og tilleggsforordning (EF) nr. 2006/2004 (inkorporert i Storbritanias lover ved paragraf 3 av European Union (Withdrawal) Act 2018)

 

Erklæring om standard på kvalitet:

Stena Line Ltd vil lære opp bestillingspersonale, terminalansatte og skipsmannskap som arbeider med passasjerer til å være bevisste på funksjonshemninger. Denne opplæringen er spesielt utviklet for de som jobber i våre bestillingssentre, havner og om bord på våre fartøyer, for å gi kunnskap om hvordan begrenset mobilitet kan påvirke våre passasjerer og hva vi kan gjøre for å sikre at de får den høyeste kvaliteten på service mens de reiser med Stena Line.

 

Opplæring vil bli gitt via en instruktør om bord eller en databasert opplæringsmodul, som vil bli opprettholdt gjennom regelmessige oppdateringer etter behov, og journaler for fullført opplæring som oppbevares.

 

Passasjerer oppfordres til å gi tilbakemelding om sine erfaringer via skjemaet for kundetilfredshet om bord eller via e-post. Tilbakemeldinger vil bli brukt til å overvåke og påvirke tjenesteleveransen.

Tilknyttede spørsmål