Hvilke avgifter, gebyrer og kostnader/belastninger gjelder og når?

Alle rabatter eller poeng som gis er basert på billettprisen før eventuelle avgifter og gebyrer. De forskjellige avgiftene og gebyrene kan gjelder forklares nedenfor:

 

Avgifter

Avgifter kan gjelde og kostnadene varierer avhengig av om du reiser med et kjøretøy eller til fots. Avgiftene for barn er 50 % av avgiftene for voksne.

 

Miljøavgifter

Som en del av skipsfartsindustriens arbeid mot å bli enda mer grønn og miljøvennlig, ble det introdusert et nytt tak på svovelinnhold i drivstoffet i begynnelsen av 2020. Dette er en global forskrift som gjelder for skipsfartsindustrien over hele verden og som ble innført av International Maritime Organisation (IMO). Målet med forskriften er å redusere svovelutslippene betydelig og progressivt innenfor alle områder av internasjonal shipping. Et tak på 0,5 % svovel betydde en kombinasjon av høyere drivstoffkostnader og/eller flåteinvesteringer for alle fergeoperatører i regionen for å bytte til drivstoff med lavt svovelinnhold eller en tilsvarende løsning fra 1. januar 2020. Ettersom det nye direktivet førte til at driftskostnadene økte utenfor Stena Lines kontroll, ble det innført en miljøavgift for å redusere merkostnadene. Merk at gebyret kan komme til å bli endret avhengig av prisutviklingen for drivstoff. Vi vil gjør alt vi kan for å varsle om dette så tidlig som mulig.

 

EU har introdusert sitt handelssystem for utslipp (Emissions Trading System – ETS) til skipsfartsindustrien, noe som betyr at rederier må kjøpe kvoter for CO2-utslipp og andre forurensninger, og pengene fra kvotene vil bli brukt til EUs grønne fond. For reiser fra 1. januar 2024 vil vi inkludere et tilleggsgebyr i billettprisene våre for å dekke kostnadene for EU-avgiften. Dette har innvirkning på fergeruter mellom to EU-land, men også til en viss grad for ruter mellom et EU-land og et land utenfor EU. 

 

Les mer om ETS her:
Introduksjon av EUs utslippshandelssystem (ETS) for shippingbransjen i 2024 – innvirkningen på Stena Line og dets kunder – StenaLine.com

 

Serviceavgift

Denne avgiften gjelder for bestilling av reise via telefon eller personlig i havnen. Du vil ikke bli ilagt denne avgiften om du bestiller på nett. 

 

Endringsavgift

Denne avgiften gjelder for endringer i tid, dag, eller rute for avreise/avgang for en hvilken som helst seiling. Forskjeller i pris vil også bli belastet.

 

Endringer som er unntatt fra endringsavgifter

• Endring av passasjerinformasjon

• Endring av bilopplysninger

• Tilføye lugarer, måltider eller Stena Plus til en bestilling

 

Offline endringsavgifter

I tillegg til alle endringer gjort via telefon eller ved personlig kjøp av bestilling i havnen som kan endres på nettsidene våre, vil en endringsavgift påløpe. 

 

Kanselleringsavgift

Kanselleringsavgifter kan gjelde men avhenger av din billettype

 

Hotellopphold og ferier på egenhånd:

Endringer kan gjøres på en bestilling uten kostnader dersom de gjøres innen sju dager etter den opprinnelige bestillingsdatoen, og gitt at endringene gjøre minst 40 dager før avgang.