Hvilke avgifter, gebyrer og kostnader/belastninger gjelder og når?

Alle avslag eller poeng som gis er basert på reiseprisen før eventuelle avgifter og gebyrer. De forskjellige avgiftene og gebyrene kan gjelder forklares nedenfor:

 

Avgifter

Avgifter kan gjelde og kostnadene varierer avhengig av om du reiser med et kjøretøy eller til fots. Avgiftene for barn er 50 % av avgiftene for voksne.

 

Miljøavgifter

Som en del av shippingbransjens arbeid mot å bli enda mer grønn og miljøvennlig, ble det introdusert et nytt tak på svovelinnhold i drivstoffet i begynnelsen av 2020. Dette er en global forskrift som gjelder for shippingbransjen over hele verden av den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO). Målet med forskriften er å redusere svovelutslippene betydelig og gradvis innenfor alle områder av internasjonal shipping. Et tak på 0,5 % svovel betydde en kombinasjon av høyere drivstoffkostnader og/eller flåteinvestering for alle fergeoperatører i regionen for å bytte til drivstoff med lavt svovelinnhold eller en tilsvarende løsning fra 1. januar 2020. Ettersom det nye direktivet førte til at driftskostnadene økte utenfor Stena Lines kontroll, ble det innført et miljøgebyr for å redusere merkostnadene. 

Merk at gebyrer kan endres avhengig av prisutviklingen for drivstoff. Dersom dette skjer vil vi bestrebe oss på å gi varsel så tidlig som mulig. 

 

Serviceavgift

Denne avgiften gjelder for bestilling av reise via telefon eller personlig i havnen. Du vil ikke bli ilagt denne avgiften om du bestiller online. 

 

Endringsgebyr

Denne avgiften gjelder for endringer i tid, dag, eller rute for avreise/avgang for en hvilken som helst seiling. Forskjeller i pris vil også bli belastet.

 

Endringer som er unntatt fra endringsavgifter

• Endringer i passasjerinformasjon

• Endring i bildetaljer

• Legge til lugarer, måltider eller StenaPlus til en bestilling

 

Offline endringsavgift

I tillegg til alle avgifter gjort via telefon eller ved personlig kjøp av bestilling i havnen som kan endres på nettsidene våre, vil en endringsavgift påløpe. 

 

Kanselleringsgebyr

Kanselleringsgebyr kan gjelde men avhenger av din billettype

 

Hotellopphold og ferier på egenhånd:

Endringer kan gjøres på en bestilling uten kostnader dersom de gjøres innen 7 dager etter den opprinnelige bestillingsdatoen og gitt at endringene gjøre minst 40 dager før avgang.