Finn pris & book

Spørsmål FØR reisen


Hva er aldersgrensen for å reise med Stena Saga?

Aldersgrensen avhenger av hva slags reise du ønsker, og gjelder for reise uten foreldre/foresatte.

Aldersgrense for reise på StenaCruise (24/36-timers Cruise): 20 år.
Aldersgrense for transportreise (én vei, eller med overnatting i Danmark): 18 år.

Foresatt er enten forelder eller person med daglig ansvar for person som er under gjeldende aldersgrense (verge, fosterforeldre, besteforeldre e.l.). Foresatt må være oppført på samme bestilling, og påta seg ansvaret for person(er) under gjeldende aldersgrense.

Det gis ikke dispensasjon fra denne regelen.